6 Οκτ 2016

Νέο Λύκειο: Τράπεζα θεμάτων και εισαγωγή στα ΑΕΙ με εθνικό απολυτήριο

Οι προτάσεις
Προαγωγικές εξετάσεις στο Λύκειο με θέματα που θα επιλέγονται από τράπεζα θεμάτων και εισαγωγή στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ με κριτήρια που θα καθορίζουν τα ίδια τα Ιδρύματα και με βάση το Εθνικό Απολυτήριο εισηγείται προς το αρμόδιο υπουργείο ο πρόεδρος της Επιτροπής ...
Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία Αντώνης Λιάκος. Το πόρισμα της Επιτροπής Διαλόγου για το νέο εξεταστικό σύστημα και τις αλλαγές στα γυμνάσια και τα λύκεια, παραδόθηκε αρχές Σεπτεμβρίου στον Νίκο Φίλη προκειμένου να αποτελέσει βάση διαλόγου για τη νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που σχεδιάζεται να εφαρμοστεί μετά το 2020.
Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
Στο Λύκειο θα υπάρχουν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Οι εξετάσεις για το απολυτήριο θα παίζουν και το σημαντικότερο ρόλο για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ.
Η ύλη για τις εξετάσεις της Β' Λυκείου θα προέρχεται και από την πρώτη τάξη, ενώ τα θέματα τόσο για τις εξετάσεις της Α' όσο και τις εξετάσεις της Β' Λυκείου θα ορίζονται σε μια μεταβατική φάση από μια κεντρική επιτροπή που θα βγάζει τα θέματα για όλη της Ελλάδα.
Εθνικό Απολυτήριο για εισαγωγή στα ΑΕΙ
Η πρόταση της επιτροπής στηρίζεται στην ήδη γνωστή πρόταση για τετραετείς σπουδές στο γυμνάσιο και για διετές λύκειο.
Στη δεύτερη και τελευταία τάξη του λυκείου οι μαθητές με ενδοσχολικές εξετάσεις θα λαμβάνουν το Εθνικό Απολυτήριο και στη συνέχεια θα αποφασίζουν εάν θα συνεχίζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κριτήρια που θα καθορίζουν τα ίδια τα ιδρύματα.
Στον πυρήνα της πρότασης βρίσκεται η μετατροπή του σημερινού λυκείου σε διετές, με ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο μοιάζει πάρα πολύ στο λεγόμενο Διεθνές Απολυτήριο (International Baccalaureate - IB).
«Οι εξετάσεις για το Εθνικό Απολυτήριο διενεργούνται ενδοσχολικά, αλλά µε χρήση Τράπεζας Θεµάτων (η οποία δεν υπάρχει λόγος να δαιµονοποιείται) και την ανάλογη σύγχρονη τεχνογνωσία». Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα θεμάτων είχε πρωτοεφαρμοστεί το 2014 επί Αρβανιτόπουλου αλλά καταργήθηκε το 2015 από την πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Μετά τη θέσπιση του εθνικού απολυτήριου, σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής, τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ θα προκηρύσσουν τις θέσεις για τους πρωτοετείς φοιτητές και στη συνέχεια θα είναι υποχρεωμένα για την επιλογή να στηρίζονται κατά 80% στο εθνικό απολυτήριο που απέκτησε κάθε υποψήφιος και κατά 20% σε προσόντα τα οποία θα καθορίζονται ανά τμήμα.
Ωστόσο σε κάποια τμήματα, τα λεγόμενα υψηλής ζήτησης, όπως νομικές και ιατρικές ακόμη και το 99% της μοριοδότησης για την είσοδο θα προέρχεται από το περιεχόμενο του Εθνικού Απολυτηρίου.
Διπλωματική στην τελευταία τάξη του Λυκείου
Για την απόκτησή του Εθνικού Απολυτηρίου θα απαιτείται συγγραφή διπλωματικής εργασίας στην τελευταία τάξη του Λυκείου, συμμετοχή σε προγράμματα φυσικής αγωγής και σε προγράμματα Δημιουργικότητας, Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς.
Πιστοποιητικό σπουδών
Για όσους μαθητές δεν καταφέρουν να πάρουν το εθνικό απολυτήριο  - είτε γιατί απέτυχαν σε κάποια μαθήματα, είτε γιατί δεν ολοκλήρωσαν τη διπλωματική τους - προβλέπεται ένα «πιστοποιητικό σπουδών» στο οποίο θα πιστοποιείται τι ακριβώς έχει επιτύχει ο μαθητής, θα αντιστοιχεί σε ορισμένο αριθμό Ακαδημαϊκών Πιστωτικών Μονάδων του ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης προσόντων.

Με βάση το τι έχουν ολοκληρώσει, οι κάτοχοι του τίτλου θα µπορούν ακόμα και να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε κάποιο τριτοβάθµιο ίδρυµα, αρκεί να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που αυτό θέτει για τους πρωτοετείς φοιτητές του, ενώ θα µπορούν να φοιτήσουν και σε ιδρύματα κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε επαγγελματικά ινστιτούτα κλπ.
Προσωπικό πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο
Ο συνολικός αριθµός ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με την πρόταση της επιτροπής, στο λύκειο θα είναι 32. Από κει και πέρα θα απαγορεύεται να γίνει τµήµα σε κάποιο µάθηµα αν δεν υπάρχει ελάχιστος αριθµός µαθητών για το µάθηµα αυτό, ο οποίος να διασφαλίζει µεν τη δυνατότητα παραγωγής ουσιαστικού εκπαιδευτικού έργου, χωρίς από την άλλη να οδηγεί το σύστηµα σε χρεοκοπία. Αυτό σηµαίνει ότι κάποια µαθήµατα θα παρέχονται µόνο σε ορισµένα λύκεια».
Κάθε µαθητής θα παρακολουθεί 6 συνολικά µαθήµατα, ορισµένα εκ των οποίων θα παρέχονται σε δύο επίπεδα (κανονικό και υψηλό). Για τη διάρθρωση του προγράµµατος οι µαθητές θα παρακολουθούν υποχρεωτικά τα µαθήµατα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και Αγγλικά, ενώ θα συµπληρώνουν το πρόγραµµά τους µε 4 µαθήµατα που θα επιλέγουν από 4 οµάδες:
Οµάδα 1: Μαθηµατικά και Πληροφορική
Μαθηµατικά, Εφαρµοσµένες Μαθηµατικές Μέθοδοι, Πληροφορική και Προγραµµατισµός, Λογική, Προτασιακός Λογισµός κ.λπ.
Οµάδα 2: Πειραµατικές επιστήµες
Φυσική, Χηµεία, Βιολογία, Περιβαλλοντική Επιστήµη, Φυσική Ιστορία κ.λπ. Τα τρία πρώτα σε δύο επίπεδα τα άλλα µόνο στο βασικό επίπεδο.
Οµάδα 3: Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήµες
Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Ιστορία, Ιστορική Θεωρία και Μεθοδολογία, Φιλοσοφία και Ηθική, Οικονοµικά, Ανθρωπογεωγραφία, Πολιτική Οικονοµία κ.λπ.
Οµάδα 4: Τέχνη και Πολιτισµός
Σχέδιο, Ζωγραφική, Ιστορία Τέχνης, Κινηµατογράφος, Μουσική, δεύτερη Ξένη Γλώσσα, Μουσικολογία, Φωτογραφία κ.λπ.
Πηγή: http://tvxs.gr