13 Σεπ 2016

Σε προσλήψεις 810 μόνιμων υπαλλήλων προχωρούν ΕΛΤΑ και ΕΥΔΑΠ

Νέες προσλήψεις 810 μονίμων υπαλλήλων μέχρι το τέλος της χρονιάς ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες ΕΛΤΑ και ΕΥΔΑΠ. Πιο συγκεκριμένα, τα ΕΛΤΑ, αναμένεται να προχωρήσουν σε προσλήψεις 510 υπαλλήλων αορίστου χρόνου, καθώς μέχρι πρότινος  κάλυπταν ...
αυτές τις θέσεις με εποχικό προσωπικό. Σύμφωνα με την απόφαση της Διοίκησης ανοίγουν 250 θέσεις ταχυδρόμων – διανομέων, 215 θέσεις υπαλλήλων εσωτερικής εκμετάλλευσης, 25 θέσεις διοικητικών (15 ειδικότητες Διοίκησης Εκμετάλλευσης, 3 Τεχνικών – Ηλεκτρολόγων μηχανικών και 7 Πληροφορικής), 25 θέσεις οδηγών και 15 θέσεις διαμετακομιστών.
Η ΕΥΔΑΠ από την πλευρά της προχωρά σε προσλήψεις 300 μόνιμων υπαλλήλων.
Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να προσλάβει με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ τις εξής ειδικότητες:
5 ΔΕ Μηχανολόγους
15 ΔΕ Ηλεκτρολόγους
3 ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων
12 ΔΕ Δομικών Έργων
25 ΔΕ Οδηγούς C Κατηγορίας
5 ΔΕ Οδηγούς C, D, Κατηγορίας
25 ΔΕ Καταμετρητές
20 ΔΕ Φύλακες
5 ΔΕ Γραμματείς
2 ΔΕ Προσωπικό Η/Υ
75 ΥΕ Εργάτες
5 ΥΕ Αποθηκάριους
5 ΠΕ Διοικητικούς
15 ΠΕ Οικονομικούς
1 ΠΕ Στατιστικό
5 ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές
2 ΠΕ Χημικούς Μηχανικούς
20 ΠΕ Πολιτικούς Μηχανικούς
1 ΠΕ Τοπογράφο Μηχανικό
4 ΠΕ Μηχανολόγους Μηχανικούς
2 ΠΕ Μηχανολόγους Μηχανικούς
2 ΠΕ Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς
7 ΠΕ Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
12 ΤΕ Πολιτικούς Μηχανικούς
1 ΤΕ Τοπογράφο Μηχανικό
3 ΤΕ Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
2 ΤΕ Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς
2 ΤΕ Μηχανολόγους Μηχανικούς
3 ΤΕ Προγραμματιστές
2 ΤΕ Διοικητικούς
15 ΤΕ οικονομικούς