19 Σεπ 2016

Χαρίτσης: Θα πιάσουμε το στόχο για εισροή κοινοτικών πόρων 1 δισ. ευρώ

Η Ελλάδα προηγείται έναντι των άλλων κρατών μελών στα αιτήματα πληρωμών που έχει υποβάλει στην ΕΕ για την εκταμίευση πόρων του ΕΣΠΑ. Τα αιτήματα της χώρας μας αντιστοιχούν στο 16,8% των συνολικών δαπανών που έχουν δηλώσει όλες οι χώρες της ΕΕ. Αυτό πρόεκυψε από την ...
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ευρωβουλευτές-ριες συναντήθηκαν με τον υφυπουργό Αλέξη Χαρίτση και τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς του υπουργείου που είναι αρμόδιοι για τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Στην εισήγησή του κατά τη συνάντηση, ο υφυπουργός παρουσίασε πρώτα απ’ όλα τα στοιχεία για την απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και του νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Χάρη και στην τροποποίηση του γενικού κανονισμού που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωκοινοβούλιο, η ελληνική κυβέρνηση και οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες κατόρθωσαν μέσα στο 2015 -με τον κατάλληλο σχεδιασμό και τεράστια προσπάθεια- να επιταχύνουν την υλοποίηση και την πληρωμή των έργων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και να επιτύχουν εντέλει απορρόφηση 100% σε όλα τα προγράμματα, ακόμη και σε εκείνα που παρουσίαζαν μεγάλες δυσκολίες και χαμηλή απορρόφηση τον Ιανουάριο του 2015. Η επιτυχία αυτή έφερε την Ελλάδα στην πρώτη θέση ανάμεσα σε όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ.
Σε σχέση με το νέο ΕΣΠΑ, βάσει της πραγματικής απορρόφησης που έχει ήδη επιτευχθεί (800 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5%), ο υφυπουργός δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα επιτύχει με βεβαιότητα το στόχο για εισροή κοινοτικών πόρων 1 δισ. ευρώ (7%), μέχρι το τέλος του 2016. Επισήμανε ακόμη ότι στο αντίστοιχο χρονικό σημείο υλοποίησης του προηγούμενου ΕΣΠΑ, παρά την πολύ ευνοϊκότερη οικονομική συγκυρία και τις χαλαρότερες απαιτήσεις των κανονισμών, η απορρόφηση ήταν σαφώς μικρότερη (3,5% στο τέλος του 2009). Στην σύγκριση δε, με τα άλλα κράτη - μέλη, η Ελλάδα προηγείται, καθώς τα αιτήματα πληρωμών που έχει υποβάλει αντιστοιχούν στο 16,8% των συνολικών δαπανών που έχουν δηλώσει όλες οι χώρες της ΕΕ. Ο Αλέξης Χαρίτσης θύμισε ακόμη ότι η Ελλάδα ήταν το πρώτο κράτος - μέλος που υπέβαλε αιτήματα πληρωμής για την περίοδο 2014 - 2020, καθώς και ότι είναι μία από τις έξι μόνο χώρες που έχουν ήδη εγκεκριμένα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου για όλα τα νέα προγράμματα.
Ο υφυπουργός ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής για την μέχρι τώρα στήριξή τους και τόνισε ότι η Ελλάδα προσβλέπει στην στενή συνεργασία με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο μέλλον. Μίλησε δε ευρύτερα, ενόψει και του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου, για την σημασία της Πολιτικής Συνοχής στην ΕΕ. Η καταστατική αυτή αρχή της Ένωσης έχει, εδώ και αρκετά χρόνια και προπάντων με αφορμή τη διαχείριση της κρίσης, υποχωρήσει σημαντικά για χάρη άλλων προτεραιοτήτων, όπως η ανταγωνιστικότητα και η δημοσιονομική προσαρμογή. Η εγκατάλειψη του πολιτικού πλαισίου της αλληλεγγύης ενέχει ωστόσο, μεγάλους κινδύνους για το μέλλον της Ένωσης, όπως κατέδειξε ο Αλέξης Χαρίτσης με ειδική αναφορά στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος.
Την εισήγηση του υφυπουργού ακολούθησε εκτενής συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της Επιτροπής και στο επιτελείο του υπουργείου.
Πηγή: http://www.newsbeast.gr