6 Ιουν 2016

Απλουστεύονται και βελτιώνονται οι κανόνες ασφαλείας των επιβατηγών πλοίων

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε σήμερα μια σειρά νομοθετικών προτάσεων για να απλοποιήσει και να βελτιώσει το πλαίσιο ασφαλείας για τα πλοία που μεταφέρουν επιβάτες στα ύδατα της ΕΕ. Η επικαιροποίηση του πλαισίου ασφαλείας είναι μια απάντηση σε διδάγματα που αντλήθηκαν, ...
π.χ. από ατυχήματα και τεχνολογικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, θα παρέχει στις αρμόδιες αρχές άμεση πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ούτως ώστε να γίνονται αποτελεσματικότερες επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης.
Η Επίτροπος αρμόδια για τις μεταφορές Βιολέτα Μπουλτς δήλωσε: «Η ύπαρξη των υψηλότερων δυνατών προτύπων ασφαλείας για τους επιβάτες σε όλα τα μέσα μεταφορών αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητές μου. Η επικαιροποίηση που προτείνουμε αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της αποσαφήνισης των κανόνων και της βέλτιστης αξιοποίησης των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων. Προτείνουμε επίσης να αρθούν ορισμένες περιττές και δαπανηρές απαιτήσεις. Πρόκειται σαφώς για βελτίωση της νομοθεσίας».
Πηγή:http://www.newsbeast.gr