17 Ιουν 2016

510 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στα ΕΛΤΑ

Χρειάστηκε να περάσουν δέκα ολόκληρα χρόνια από τις τελευταίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα ΕΛΤΑ το 2006, να μειωθούν οι εργαζόμενοι περίπου κατά πέντε χιλιάδες μέσα στα μνημονιακά χρόνια, χωρίς ουσιαστική αντίδραση και διεκδίκηση από το συνδικάτο, για να έρθει η ....
«μοιραία και επικίνδυνη» νέα Διοίκηση να αποφασίσει, κατά την 1688/13.06.2016 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, την έγκριση πρόσληψης 510 ατόμων τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το νόμο 2190/94 (ΑΣΕΠ).
Η διαδικασία υλοποίησης της απόφασης είναι χρονοβόρα και αναμένεται να υλοποιηθεί προς το τέλος του έτους.
Η Διοίκηση βέβαια θα πρέπει, αφού ολοκληρώσει την αναδιοργάνωση σε όλους τους τομείς και αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες, να προχωρήσει και σε νέα έγκριση προκειμένου να καλύψει με μόνιμο προσωπικό όλες τις κενές θέσεις.
Εκείνοι που το τελευταίο διάστημα ξέθαψαν τα όπλα του πολέμου, σίγουρα δεν θα αισθάνονται και πολύ άνετα για την διαχρονική απραξία τους στο θέμα.
Επιβεβαιώθηκε ξεκάθαρα πως οι προθέσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων-διοικήσεων, με την ανοχή του συνδικάτου, ήταν η απαξίωση, η συρρίκνωση και εκχώρηση του έργου σε ιδιώτες-εργολάβους. 
Αφήνοντας τον Οργανισμό χωρίς προσωπικό και κατά συνέπεια χωρίς ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες, έστρωναν τον δρόμο στους ανταγωνιστές να παίρνουν τα φιλέτα της αγοράς.
Παρά το γεγονός πως ακόμη και τα μνημόνια προέβλεπαν μία (1) πρόσληψη κάθε πέντε (5) αποχωρήσεις προσωπικού, στα ΕΛΤΑ μέχρι το τέλος του 2015 δεν έγινε καμιά και κυρίως δεν ζητήθηκε καμιά.

Επιβεβαιωθήκαμε σε όσα κατά καιρούς γράφαμε πως το θέμα ήταν και είναι η αποτύπωση ξεκάθαρης πολιτικής βούλησης για το τι ΕΛΤΑ θέλει η κυβέρνηση.
Η σχετική απόφαση προβλέπει προσλήψεις:

250 Ταχυδρόμων
215 Εσωτερικής εκμετάλλευσης
25  Διοικητικών στις ειδικότητες: Διοίκησης Εκμετάλλευσης 15
                                                        Τεχνικών- Ηλεκτρ. Μηχ/κών 3 
                                                        Πληροφορικής 7 
25  Οδηγών
15  Διαμετακομιστών

Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα και η θετική εξέλιξη των προσλήψεων εκθέτει ανεπανόρθωτα εκείνους που, τόσα χρόνια χρησιμοποίησαν φαιδρά επιχειρήματα για να μην διεκδικήσουν προσλήψεις μονίμων.
Και τι δεν ακούσαμε και πόση χλεύη δεν εισπράξαμε. Εμείς οι ανεύθυνοι που ζητούσαμε μόνιμες προσλήψεις και θα βούλιαζε οικονομικά ο Οργανισμός, δεν βούλιαζε όμως με τις προσλήψεις ενοικιαζομένων (μια μόνο εταιρία ενοικίασης έχει εισπράξει πολλά εκατ. ευρώ!!!), που το κόστος τους, μαζί με τις αποζημιώσεις των κανονικών αδειών και τις υπερωρίες που πληρώθηκαν για τους ανεκτέλεστους τομείς αρκούσαν για να προσληφθεί ικανός αριθμός μονίμων υπαλλήλων!!!