9 Ιουν 2016

Παναγιωτάκης: Από 1η Ιουλίου η έκπτωση 15% στους «καλούς» πελάτες

Ο επικεφαλής της Επιχείρησης κάλεσε τους πελάτες που έχουν οφειλές στη ΔΕΗ να προχωρήσουν σε διακανονισμό. Τι δήλωσε για τις δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ. Ζήτησε την κατάργηση του φόρου στο λιγνίτη. Πώς θα ανταπεξέλθει η ΔΕΗ στον ανταγωνισμό. Τι λέει για συνεργασία με ιδιώτες. Επέκταση στην Αλβανία. 
Μιχάλης Καϊταντζίδης   
Κάλεσμα στους υπερήμερους πελάτες της ΔΕH να προχωρήσουν σε διακανονισμό οφειλών μέχρι το τέλος Ιουλίου, ώστε να ωφεληθούν από την έκπτωση του 15%, απηύθυνε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης.
Αναγγέλλοντας την απόφαση του δ.σ. ο επικεφαλής της εταιρίας είπε ότι θα ισχύσει για τους λογαριασμούς ....
που εκδίδονται μετά την 1η Ιουλίου, ενώ η έκπτωση θα παρέχεται για τον επόμενο λογαριασμό από αυτόν που εξοφλήθηκε έγκαιρα ή με μικρή καθυστέρηση, έως τριών εργάσιμων ημερών.
Προϋπόθεση η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών και η τήρηση των διακανονισμών που τυχόν έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν με το ισχύον, ή έχουν συναφθεί με το προηγούμενο πρόγραμμα. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα η έκπτωση αυτή αφορά σε πλέον των 5.000.000 καταναλωτές – πελάτες της ΔΕΗ, οι οποίοι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους έναντι της Επιχείρησης.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη – μοναδική ίσως – μείωση τιμολογίων στα χρονικά της ΔΕΗ, τόνισε ο πρόεδρος της Επιχείρησης.
Στόχος μας είναι ο τερματισμός της ασυδοσίας ενόψει ανοίγματος της αγοράς, τονίζει ο ίδιος, ενώ τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης του ανταγωνισμού με αύξηση του αριθμού των προμηθευτών που θα λειτουργήσει προς όφελος των καταναλωτικών. Ωστόσο τονίζει την ανάγκη το άνοιγμα να γίνει με όρους που δεν θα προκαλούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.
Για το λόγο αυτό, ο κ Παναγιωτάκης ανακοίνωσε ότι η ΔΕH βρίσκεται σε επαφή με τους άλλους εναλλακτικούς -ιδιώτες προμηθευτές με στόχο την υιοθέτηση κοινών στόχων και κανόνων για την αγορά.
Το άνοιγμα της αγοράς αποτελεί μια πραγματικότητα καταλήγει, θεωρώντας ότι η μείωση των μεριδίων της ΔΕH στην αγορά λιανικής, όπως ορίζονται στις δεσμεύσεις που ανέλαβε η χώρα έναντι των δανειστών, θα ισχύσουν οπωσδήποτε.
Ακόμη ο ίδιος θεωρεί οτι μεγαλύτερη βαρύτητα στη μείωση των μεριδίων θα έχει η ανάπτυξη του ανταγωνισμού, παρά οι δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ. Για τις τελευταίες είπε ότι η ΔΕH θα αναμένει την πρόταση της ΡΑΕ ως προς τις τιμές εκκίνησης που θα ισχύσουν και την έκδοση της υπουργικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, ο επικεφαλής της δημόσιας επιχείρησης εκτιμά ότι οι στόχοι μείωσης των μεριδίων της ΔΕΗ που έθεσε η συμφωνία με τους Θεσμούς θα επιτευχθούν. Ως εκ τούτου τόνισε ο ίδιος ότι δεν θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα, όπως πώληση μονάδων παραγωγής κλπ. Κάτι τέτοιο θα το αποφύγουμε τονίζει ο ίδιος.
Πάντως, ως πιθανότερη τιμή εκκίνησης στις δημοπρασίες, την οποία αντέχει, η ΔΕH θεώρησε τα 42-45 ευρώ. Αν και όπως είπε μια τιμή γύρω στα 30 ευρώ, μπορεί να προκαλούσε προβλήματα, τα οποία όμως η ΔΕH θα μπορούσε να αντιμετωπίσει. «Έχουμε το αντίδοτό μας» ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο κ. Παναγιωτάκης.
Προκειμένου να αντέξει η ΔΕH στον Ανταγωνισμό, ο κ. Παναγιωτάκης είπε πώς θα πρέπει να λειτουργεί ως επιχείρηση και όχι ως δημόσια εταιρεία, να αυξήσει την εξωστρέφεια της και να έχει τη βοήθεια του δημοσίου, όχι όμως με τη μορφή κρατικής ενίσχυσης. Από την πλευρά της διοίκησης, σύμφωνα με τα όσα είπε, έμφαση θα δοθεί στη μείωση του κόστους λειτουργίας της ΔΕΗ συνολικά. Σε άλλους τομείς τα περιθώρια είναι μεγαλύτερα και αλλού, όπως στα ορυχεία μικρότερα. Παντού όμως υπάρχουν περιθώρια μείωσης του κόστους.
Για παράδειγμα ζήτησε κατάργηση του φόρου στο λιγνίτη, όπως έγινε με το φόρο στο φυσικό αέριο, την εφαρμογή μόνιμου μηχανισμού για τη διαθεσιμότητα ισχύος, όπως και την διεκδίκηση δωρεάν δικαιωμάτων ρύπων, όπως κάνουν άλλα κράτη.
Ειδικότερα χαρακτήρισε κρίσιμα ζητήματα επείγοντος χαρακτήρα για την εταιρία και την αγορά ηλεκτρισμού την:
α. Άμεση κατάργηση του ειδικού τέλους λιγνίτη, και τροποποίηση του κώδικα ώστε να μην υπολογίζεται στις ημερήσιες προσφορές το κόστος των πιστοποιητικών CO2. Αυτό θα τονώσει τη λιγνιτική παραγωγή, που σήμερα βρίσκεται στο κατώτατο σημείο της, έναντι του εισαγόμενου Φυσικού Αερίου, με προφανείς θετικές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας, χωρίς να παραγνωρίζεται η σημασία για τη δοκιμαζόμενη Δυτική Μακεδονία.
β. Εντατικοποίηση των προσπαθειών σε πολιτικό επίπεδο για χορήγηση δωρεάν πιστοποιητικών CO2 και στη χώρα μας. Αυτός είναι όρος για την επιβίωση της λιγνιτικής παραγωγής στη χώρα μας τις επόμενες δύο 10ετίες. Το πελώριο λάθος που έγινε τον Οκτώβριο του 2014 όταν οι τότε Κυβερνώντες ψήφισαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξαιρεθεί η χώρα μας από τη χορήγηση δωρεάν πιστοποιητικών CO2, τη στιγμή μάλιστα που αποφάσιζαν να γίνει η επένδυση 1,4 δισ. της Πτολεμαΐδας V πρέπει να διορθωθεί, υπογράμμισε.

ΑΔΜΗΕ-συνεργασίες- επέκταση σε εξωτερικό

Αναφορικά με τις προοπτικές συνεργασίας με ιδιώτες και την πώληση του ΑΔΜΗΕ, οι θέσεις που εξέφρασε ο επικεφαλής της ΔΕΗ είναι οι εξής:
- ΑΔΜΗΕ. Η ΔΕΗ θα απαιτήσει δίκαιη αποζημίωση. Άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν σκέψεις για ανταλλαγή (με το Δημόσιο) της αξίας του ΑΔΜΗΕ, με τρόπο που η εταιρεία να αποκομίσει κέρδη, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
· Συνεργασία με ιδιώτες. Οι συζητήσεις με την Edison για δημιουργία μικτού σχήματος που θα εκμεταλλευτεί λιγνιτικές μονάδες (ΑΗΣ Αμυνταίου, άδεια για Μελίτη ΙΙ) δεν απέδωσαν, καθώς η γαλλική μητρική της ιταλικής εταιρείας EdF, έχει αποφασίσει να μην επενδύει σε ανθρακικές μονάδες. Πάντως σύμφωνα με τον CEO της ΔΕΗ υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι για το σχέδιο, χωρίς όμως να δίνει λεπτομέρειες.
· Αλβανία. Η έκταση στην Αλβανία αποτελεί στρατηγική επιλογή της ΔΕΗ, καθώς η χώρα αυτή διαθέτει ανεκμετάλλευτο δυναμικό υδροηλεκτρικών, έχει μεγάλες ανάγκες σε υποδομές δικτύων διανομής και μεγάλο έλλειμμα ισχύος σε θερμικές μονάδες για την κάλυψη φορτίων. Επίκειται ίδρυση θυγατρικής για ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Πηγή: euro2day.gr