14 Απρ 2016

Συνεδριάζουν σήμερα Ε.Ε. και Δ.Σ. της ΠΟΣΤ

Συνεδριάζει σήμερα, στις 11:00, η Εκτελεστική Επιτροπή και στις 12:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΤ, με θέμα: 
Λήψη εξουσιοδότησης για υπογραφή ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ανάμεσα στην ΠΟΣΤ και την διοίκηση του Οργανισμού, για την ....
παράταση της παρακράτησης των δώρων εορτών και του επιδόματος κανονικής άδειας και για το 2016.