6 Απρ 2016

Εκλογική Διακήρυξη της ΠΑΚ-ΕΛΤΑ για τις εκλογές του Σωματείου Διοικητικού & Επιστημονικού Προσωπικού ΕΛΤΑ Αθήνας και ν. Αττικής

....