13 Απρ 2016

Στα 3 εκατ. ευρώ η τιμή εκκίνησης για κάθε τηλεοπτική άδεια

Στα τρία εκατ. ευρώ ορίζεται η τιμή εκκίνησης για καθεμία από τις τέσσερις δημοπρατούμενες άδειες ιδιωτικών καναλιών, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης.
Δεδομένου ότι πρόκειται περί ....
εξειδικευμένου αντικειμένου, το οποίο αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) -που είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια του διαγωνισμού- ανέθεσε στη διεθνή εταιρεία Deloitte μελέτη για τον καθορισμό του εύρους της τιμής εκκίνησης.
Η Deloitte έλαβε υπόψη της τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και διεθνώς, τα χαρακτηριστικά, τις προοπτικές και τις ιδιαιτερότητες του διεθνούς και ελληνικού διαφημιστικού, αλλά και του τηλεοπτικού κλάδου, καθώς και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Πλέον των ελληνικών, συγκεντρώθηκαν στοιχεία από γαλλικές, γερμανικές, ισπανικές, βρετανικές, βουλγαρικές, ιταλικές, τσέχικες, πορτογαλικές και κυπριακές πηγές.
Η ΚΥΑ για την τιμή εκκίνησης είναι η τελευταία από τις τρεις υπουργικές αποφάσεις που προβλέπει ο ν.4339/15 πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού. Εχουν προηγηθεί οι άλλες δύο: α) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας για τη μεταφορά της αρμοδιότητας διενέργειας του διαγωνισμού στη ΓΓΕΕ και β) ΚΥΑ των Υπουργών Επικρατείας, Νίκου Παππά, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστου Σπίρτζη και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιώργου Κατρούγκαλου, για τον καθορισμό του ελάχιστου αριθμού εργαζομένων ανά ειδικότητα που θα οφείλουν να απασχολούν τα κανάλια τα οποία θα αδειοδοτηθούν.

Δύο επιτροπές

Επόμενο βήμα είναι η -εντός των ημερών- δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού προς δημόσια διαβούλευση επτά ημερών για τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα περιλαμβάνονται στο σχέδιο τής όπως λέγεται πολυσέλιδης προκήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Προβλέπεται η δημιουργία δύο επιτροπών για τον διαγωνισμό, ενώ o τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας για την κατακύρωση κάθε άδειας θα καθοριστεί έπειτα από γνωμάτευση ακαδημαϊκών.
Σύμβαση θα υπογραφεί και για την τεχνική διαδικασία μετάδοσης της δημοπρασίας με την τιμή εκκίνησης να ορίζεται τελικά στα 3.000.000 ευρώ για κάθε μία από τις τέσσερις άδειες γενικού περιεχομένου, ενημερωτικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό

Στις 19 Απριλίου (10.00) στη γενική γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί πρόχειρος διαγωνισμός (η πρόσκληση ενδιαφέροντος δημοσιεύτηκε την περασμένη Παρασκευή), με σταθμισμένα κριτήρια, για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν έχουν εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), αλλά και κοινοπραξίες τέτοιων εταιρειών υπό την προϋπόθεση να μην έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία διετία τον τακτικό έλεγχο των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πριν από την κανονική δημοσίευση της προκήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού θα δημοσιευθούν σχετικές αποφάσεις για τη συγκρότηση τόσο της Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, που θα απαρτίζεται από πέντε μέλη αλλά και τους αναπληρωτές τους, όσο και της Επιτροπής Ενστάσεων, η οποία θα αποτελείται από τρία μέλη επίσης με τους αναπληρωτές τους.
Οταν ολοκληρωθεί η επταήμερη διαβούλευση, θα γίνουν οι απαραίτητες προσθαφαιρέσεις και διορθώσεις και το τελικό κείμενο θα μεταφραστεί στα αγγλικά, καθώς πρόκειται για διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, για να αναρτηθεί επισήμως.
Η δημοσίευση θα γίνει στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και την επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και θα δοθεί περιθώριο 45 ημερών τελικά, μέσα στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τους φακέλους τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται και να καταθέσουν τις αιτήσεις τους.

Πηγή: efsyn.gr