8 Απρ 2016

Λιμενικό: Έρχονται 276 προσλήψεις

Ο Θοδωρής Δρίτσας, υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε επείγον αίτημα στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη για την κατάταξη 276 δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Ο κ. Δρίτσας σε συνάντηση που είχε ...
με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΠΕΑΛΣ), τους ενημέρωσε πως έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία που απαιτείται για την προκήρυξη των νέων θέσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι υπηρεσίες «πρώτης γραμμής» του Λιμενικού.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Έθνος», οι προσλήψεις αφορούν:
  • Κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Πτυχίου Τεχνικού-Επαγγελματικού Εκπαιδευτη­ρίου (Τ.Ε.Ε.) Β' Κύκλου (απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών), στην ειδικότητα Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού και
  • 100 περίπου θέσεις θα διεκδικήσουν υποψήφιοι με Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμε­ων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες) και ιδιώτες (απόφοιτοι Λυκείου) που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ.
Μεταξύ άλλων οι υποψήφιοι θα πρέπει:
  • Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγε­γραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτο­λόγια της Χώρας.
  • Να μην έχουν υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί από την 01-01-1988 και μετά).
  • Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, χωρίς να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
  • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου), με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου το δέκα (10).
  • Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.
  • Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγειονομικής καταλληλότητας, που διαπιστώνονται από την Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ).
  • Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ. αμφότεροι χωρίς υποδήματα.