25 Μαρ 2016

«Μέσω ΕΣΠΑ θα αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε θέματα αγροτικής παραγωγής»

«Σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το υπουργείο Οικονομίας θέλει να δώσει τη δυνατότητα σε υφιστάμενους και νέους επιχειρηματίες που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της αγροδιατροφής, να το πράξουν με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα»....
Αυτό υπογράμμισε ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης σε σημερινό άρθρο του στο ΑγροBusiness συμπληρώνοντας ότι η αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων είναι από τους κομβικούς στρατηγικούς τομείς που ενισχύονται μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Όπως αναφέρει ο υφυπουργός: «Η στήριξη των τομέων και κλάδων της οικονομίας που στηρίζονται και αξιοποιούν περαιτέρω τα προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής με υποδομές και κίνητρα τα οποία ενισχύουν την υγιή επιχειρηματικότητα, αποτελούν για μας ενέργειες προτεραιότητας. Στόχος μας είναι η αύξηση της πραγματικής απασχόλησης με την ενίσχυση της παραγωγικής και καλά αμειβόμενης εργασίας στο πλαίσιο της εμβάθυνσης του παραγωγικού συστήματος».
Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι ο αγροτοδιατροφικός τομέας, συνιστά μια αλυσίδα αξίας, δηλαδή ένα ευρύτερο σύνολο κλάδων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που έχουν ως αποτέλεσμα ένα πιο ποιοτικό, πιο καινοτόμο, με περισσότερη προστιθέμενη αξία, τελικό προϊόν. «Μόνον έτσι η εξωστρέφεια της οικονομίας θα είναι βιώσιμη και αποδοτικότερη σε όρους ανταγωνιστικότητας και ισοζυγίου πληρωμών» συμπλήρωσε.
Χρηματοδότηση
«Υποστηρίζουμε ολοκληρωμένες χρηματοδοτικές παρεμβάσεις, από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι την τελική μεταποίηση και προώθηση των προϊόντων τα οποία μπορεί να είναι ανταγωνιστικά στην εγχώρια και διεθνή αγορά» σημειώνει ο υφυπουργός και συμπλήρωσε: «Υπό αυτό το πρίσμα, παράλληλα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είμαστε σε στενή συνεργασία με το Enterprise Greece, ανοίγοντας δρόμους προβολής και συνεργιών στο εξωτερικό.
Στην κατεύθυνση αυτή υλοποιούμε τις νέες δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) με τέτοιο τρόπο ώστε να στηρίζουν και να καλύπτουν τις νέες ανάγκες όσων έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Για παράδειγμα, η δράση για τη στήριξη πτυχιούχων προβλέπει χρηματοδότηση για επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν και στον αγροτικό τομέα. Η ανάσχεση της τάσης φυγής στο εξωτερικό των νέων πτυχιούχων, του πλέον δυναμικού τμήματος της οικονομίας, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για μας και στον συγκεκριμένο τομέα. Επίσης οι δύο προσκλήσεις για την αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων και για την ανάπτυξη της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας προβλέπουν την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων μικρών μονάδων μεταποίησης στον τομέα των τροφίμων».
Στόχος είναι, όπως αναφέρει ο υφυπουργός, να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε τόπου σε θέματα αγροτικής παραγωγής και παραδοσιακών αγαθών, συνδυάζοντας πχ ένα πιστοποιημένο καλάθι αγροτικών προϊόντων με την τοπική γαστρονομία και τον τουρισμό. Ο αγροτουρισμός, εξήγησε, τα δυναμικά προϊόντα αγροδιατροφής, είναι τομείς οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν μοχλό τόνωσης για κάθε περιοχή. Σε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-20, δηλαδή, κυριαρχεί η κουλτούρα ενίσχυσης της επιχειρηματικής συνεργασίας, προωθώντας σχήματα κοινωνικής οικονομίας.
«Το νέο ΕΣΠΑ δεν είναι ένα αποσπασματικό αναπτυξιακό εργαλείο, αποκομμένο από την οικονομική διαδικασία. Εντάσσεται στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου της κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση της χώρας και συγκεκριμένα για την εδραίωση ενός νέου παραγωγικού και διατροφικού μοντέλου που να βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προστασία των μικρομεσαίων παραγωγών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ενεργητική συμμετοχή όλων στη διαμόρφωση κοινών πολιτικών και δράσεων που παράγουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία» όπως υπογραμμίζει ο κ. Χαρίτσης.
Πηγή:http://www.newsbeast.gr