11 Μαρ 2016

ΕΚΤ: Οι τράπεζες θα μπορούν να δανείζονται με αρνητικό επιτόκιο!

Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στην ΕΚΤ, από την οποία η Ελλάδα δυστυχώς δεν επωφελείται ακόμη, φθάνει σε πρωτοφανή επίπεδα με τις σημερινές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, καθώς για πρώτη φορά οι τράπεζες θα μπορούν να δανείζονται ακόμη και με αρνητικά επιτόκια από την κεντρική τράπεζα, δηλαδή ουσιαστικά να εισπράττουν αντί να πληρώσουν ....
τόκους για τα δάνεια που παίρνουν.
Συγκεκριμένα, στους τέσσερις νέους κύκλους χορήγησης 4ετών δανείων (TLTROs), που θα ξεκινήσει η ΕΚΤ τον Ιούνιο και θα ολοκληρώσει τον Μάρτιο του 2017 (με δύο ενδιάμεσους κύκλους φέτος τον Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο), οι τράπεζες θα μπορούν να δανεισθούν ακόμη και με το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ, το οποίο μειώθηκε σήμερα στο -0,40%.
Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου της ΕΚΤ, στις τράπεζες, των οποίων ο καθαρός δανεισμός στην περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου 2016 έως 31 Ιανουαρίου 2018 υπερβαίνει ένα επίπεδο αναφοράς, το επιτόκιο των TLTROs για όλη την παραπάνω περίοδο θα συνδέεται με το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων που θα ισχύει την περίοδο λήψης των TLTROs. Σημειώνεται ακόμη στην ανακοίνωση, ότι οι τράπεζες θα κερδίζουν όλη τη διαφορά μεταξύ του επιτοκίου καταθέσεων και βασικού επιτοκίου χρηματοδότησης, εφόσον το υπόλοιπο των επιλέξιμων δανείων τους υπερβαίνει κατά 2,5% το επίπεδο αναφοράς στις 31 Ιανουαρίου 2018.
Το πρωτοφανές αυτό μέτρο – μαζί με τη μείωση των επιτοκίων και την αύξηση των μηνιαίων αγορών ομολόγων από την ΕΚΤ στα 80 δις. ευρώ από 60 δις. ευρώ – έλαβε η ΕΚΤ, καθώς η οικονομία της Ευρωζώνης άρχισε να χάνει δυναμική από την αρχή του 2016, λόγω της κρίσης στις αναδυόμενες οικονομίες και την αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΚΤ μείωσε σήμερα σημαντικά τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις τον Δεκέμβριο του 2015. Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό φέτος μειώθηκε στο 0,1% από 1% τον Δεκέμβριο και για το 2017 στο 1,3% από 1,6%.

Πηγή: enikonomia.gr