23 Μαρ 2016

Το Ηράκλειο γίνεται πόλη – πρότυπο

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του δήμου Ηρακλείου και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) υπογράφηκε σήμερα με στόχο τη μετατροπή της πόλης του Ηράκλειου σε πόλη-πρότυπο στην Ελλάδα όσον αφορά την αξιοποίηση τεχνολογιών του ...
Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of Things - IoT) για εφαρμογές «Έξυπνων Πόλεων».
Με βάση τη σύμβαση, ο δήμος θα μπορέσει να εμπλουτίσει περαιτέρω την υποδομή της πόλης του Ηρακλείου με ένα εκτεταμένο δίκτυο αισθητήρων που θα παρέχει την απαραίτητη υποδομή για την ανάπτυξη και παροχή νέων, εξελιγμένων και καινοτόμων υπηρεσιών έξυπνων πόλεων.
Όπως τονίσθηκε κατά την υπογραφή της σύμβασης οι προδιαγεγραμμένες υπηρεσίες, αρχικά, θα συμπεριλαμβάνουν τη δημιουργία ενός πιλοτικού συστήματος «έξυπνης» στάθμευσης στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο μέσω του Διαδικτύου για την ύπαρξη θέσεων στάθμευσης σε προεπιλεγμένα σημεία.
Επίσης θα αναπτυχθεί ένα πιλοτικό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας και στάθμης των υδάτων της πόλης, με σκοπό στη συνέχεια να δημιουργηθεί ένα «έξυπνο» σύστημα διαχείρισης των υδάτων.
Ακόμη, θα επεκταθεί το τρέχον σύστημα μέτρησης και παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραγόντων της ατμόσφαιρας επεκτείνοντας την κάλυψη σε νέες περιοχές εκτός του κέντρου του Ηρακλείου.
Εξ άλλου από την πλευρά του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, τονίστηκε ότι το έργο αυτό αποτελεί μέρος της γενικότερης στρατηγικής του για αξιοποίηση των πρωτοπόρων ερευνητικών αποτελεσμάτων του από την κοινωνία, υπό το πρίσμα νέων συνεργασιών με φορείς, έχοντας το βλέμμα στην Κρήτη, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Εξ άλλου, όπως ανακοινώθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφορικής, θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο για την υλοποίηση του έργου τα Εργαστήρια Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Επεξεργασίας Σήματος και Πληροφοριακών Συστημάτων. Το Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή θα είναι υπεύθυνο για την δημιουργία των εφαρμογών προς τους πολίτες. Το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών θα είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία και την εγκατάσταση της «έξυπνης» υποδομής για την παροχή των «έξυπνων» υπηρεσιών. Το Εργαστήριο Πληροφοριακών συστημάτων θα αναπτύξει την πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων, ενώ το Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος θα εμβαθύνει στην ανάλυση των δεδομένων που θα μεταδίδονται από τους αισθητήρες που θα εγκατασταθούν. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης.
Πηγή:http://www.newsbeast.gr