31 Μαρ 2016

Δεν πάρθηκε απόφαση στο Δ.Σ. της ΠΟΣΤ για τα Δώρα

Αναβλήθηκε τελικά, κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΤ, το θέμα που αφορούσε στην λήψη απόφασης για την καταβολή ή όχι των δώρων εορτών και του επιδόματος κανονικής άδειας, ύστερα από σχετική εισήγηση του προέδρου.
Το θέμα προτάθηκε να συζητηθεί στο επόμενο Δ.Σ.