2 Μαρ 2016

Κομισιόν: Έκτακτο σχέδιο ύψους 700 εκ. ευρώ για το προσφυγικό

Εγκρίθηκε και παρουσιάστηκε από την Κομισιόν το έκτακτο σχέδιο των 700 εκ ευρώ για το προσφυγικό και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης εντός ΕΕ. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μέσο Βοήθειας Έκτακτης Ανάγκης για την επίτευξη ταχύτερης και πιο ...
στοχευμένης αντιμετώπισης μεγάλων κρίσεων. Στην παρούσα φάση αφορά κυρίως τις χώρες που δέχονται τις μεγαλύτερες προσφυγικές ροές. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η πρωτοβουλία αυτή ελήφθη καθώς η προσφυγική κρίση λαμβάνει έκταση πρωτοφανούς κλίμακας και δημιουργεί την ανάγκη παροχής άμεσης και επείγουσας υποστήριξης σε ορισμένα κράτη μέλη τα οποία υποδέχονται μεγάλους αριθμούς προσφύγων στα εδάφη τους.
Η πρότασή της Επιτροπής αποτελεί συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης - 19ης Φεβρουαρίου, στο οποίο οι κυβερνήσεις την κάλεσαν να αναπτύξει την ικανότητα παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό της ΕΕ.
«Με την εν λόγω πρόταση, θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε βοήθεια έκτακτης ανάγκης σε κρίσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ γρηγορότερα από πριν. Αυτήν τη στιγμή, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πρόταση αυτή θα καταστεί εξαιρετικά αναγκαία για την υποστήριξη των προσφύγων» δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστος Στυλιανίδης. 
«Δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο στην ενεργοποίηση κάθε δυνατού μέσου προκειμένου να αποτρέψουμε την ανθρωπιστική κρίση εντός των συνόρων μας. Με τη σημερινή πρόταση θα διατεθούν 700 εκατ. ευρώ για την παροχή βοήθειας όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Απευθύνομαι τώρα στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να στηρίξουν ταχύτατα την πρόταση» πρόσθεσε.
Η παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης βασίζεται στο άρθρο 122 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παρέχεται σε στενή συνεργασία με κράτη μέλη και οργανισμούς, όπως οργανώσεις του ΟΗΕ, μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς και περιλαμβάνει την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, καταλύματα και φάρμακα σε μεγάλους αριθμούς παιδιών, γυναικών και ανδρών που αυτήν τη στιγμή φτάνουν σε χώρες της ΕΕ.
Η Επιτροπή θα προτείνει επειγόντως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ως αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές, διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2016 με στόχο τη δημιουργία γραμμής στον προϋπολογισμό για το μέσο.
Οι ανάγκες για το 2016 εκτιμώνται σε 300 εκατ. ευρώ. Επιπλέον ποσό ύψους 200 εκατ. ευρώ ετησίως θα προβλεφθεί για χρήση εντός του 2017 και του 2018 αντίστοιχα. Η χρηματοδότηση επομένως δεν θα αφαιρεθεί από υφιστάμενα εξωτερικά προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας εκτός της ΕΕ.
Πηγή:http://tvxs.gr