3 Μαρ 2016

Κέρδη, για 2η συνεχή χρονιά, για την «ΕΛΤΑ Courier». Στα 1,9 εκατ. το 2015

Κέρδη, για 2η συνεχή χρονιά, εκτιμάται ότι παρουσίασε η «ΕΛΤΑ Courier» ή αλλιώς «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ».
Η εκτίμηση του οικονομικού αποτελέσματος αναφέρεται σε κέρδη 1,9 εκατ., έναντι 1,77 εκατ. το 2014. Το ...
2013, η εταιρεία ήταν ζημιογόνος (-0,57 εκατ.).
Άνοδος επήλθε και στον κύκλο εργασιών, ο οποίος το 2014 ανήλθε στο ποσό 27,3 εκατ., έναντι 25,6 εκατ. το 2013, παρουσιάζοντας άνοδο 7%.
Το 2015, η εταιρεία είχε ως στόχο την επέκτασή της, µέσω νέων πρακτορείων, σε ολόκληρη των επικράτεια και ειδικότερα, στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, καθώς και τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών.
Υπενθυμίζεται ότι η μητρική εταιρεία, τα ΕΛΤΑ έχουν ζητήσει από το υπουργείο Μεταφορών την ενσωμάτωσή της, κάτι το οποίο δεν έχει συντελεστεί.
Τα ΕΛΤΑ έχουν παραδώσει μελέτη της PwC, στην οποία αναφέρεται ότι τυχόν ενσωμάτωση θα επιφέρει οφέλη 6,6 εκατ. – 9,5 εκατ. σε ετήσια βάση.
Τον ανωτέρω ισχυρισμό αμφισβητούν από τη θυγατρική εταιρεία.