11 Μαρ 2016

Το πόρισμα των ορκωτών λογιστών για τον Ψυχάρη σε 11 σημεία

Σωρεία προβληματικών στοιχείων στις δηλώσεις Πόθεν Έσχες του εκδότη Σταύρου Ψυχάρη φέρεται να εντόπισε η Κοινοβουλευτική επιτροπή ελέγχου περιουσιακών δηλώσεων, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα το πρωί για το θέμα....
Πληροφορίες από μέλη της επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής που διερευνά την υπόθεση αναφέρουν ότι η έρευνα στις ελλειπείς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του εκδότη (απουσιάζουν οι δηλώσεις για τα έτη 2002 έως 2006) διαπίστωσε ότι δεν έχουν κατατεθεί τραπεζικά παραστατικά για την περίοδο 2007 έως 2012. Επίσης, δεν έχουν κατατεθεί παραστατικά για τα περισσότερα από τα δηλωθέντα ποσά ενώ λείπουν και τα συμφωνητικά μεταβίβασης των μετοχών του εκδότη.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, λείπουν οι συμβάσεις των τραπεζικών δανείων που έλαβε ο Σταύρος Ψυχάρης αλλά και οι τραπεζικές βεβαιώσεις εξυπηρέτησης των δανείων. Ακόμη απουσιάζει το σχέδιο απορρόφησης της ΨΥΧΑΡΗΣ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ από τον ΔΟΛ.
Παράλληλα, σε δύο δηλώσεις διαφορετικών ετών αναφέρονται ακριβώς τα ίδια ποσά τραπεζικών καταθέσεων για τον ίδιο τον Σταύρο Ψυχάρη και τη σύζυγό του με ακρίβεια δεκαδικών στοιχείων, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά ασύνηθες.
Περαιτέρω, σε δηλώσεις για δύο χρήσεις δηλώθηκαν υψηλά ποσά απαλλασσόμενων εσόδων, από όπου προκύπτουν υψηλά ετήσια πλεονάσματα εσόδων τα οποία, όμως, όπως λένε οι πληροφορίες από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες, δεν εμφανίζουν αντίκρυσμα στο ποσό των δηλωθέντων καταθέσεων.
Αναλυτικά όσα εντόπισαν οι ορκωτοί λογιστές στο πόθεν έσχες του Ψυχάρη:
 1. Δεν υπάρχουν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για τα έτη χρήσης 2002, 2003, 2004, 2005 και 2006
 2. Δεν υπάρχουν παραστατικά σχεδόν για το σύνολο των δηλωθέντων ποσών.
 3. Δεν υπάρχουν συμβάσεις δανείων και τραπεζικές βεβαιώσεις για την εξυπηρέτηση των δανείων.
 4. Δεν υπάρχει σχέδιο απορρόφησης της ΣΠ. ΨΥΧΑΡΗΣ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ από τη ΔΟΛ Α.Ε.
 5. Δεν υπάρχουν συμφωνητικά μεταβίβασης των μετοχών.
 6. Δεν υπάρχουν τραπεζικά παραστατικά των καταθέσεων των ετών 2007 έως 2012.
 7. Σε δύο διαφορετικές δηλώσεις διαφορετικών ετών αναφέρονται ακριβώς τα ίδια ποσά τραπεζικών καταθέσεων για τον ίδιο και τη σύζυγό του με ακρίβεια δεκαδικών στοιχείων, γεγονός εξαιρετικά σπάνιο έως και αδύνατο.
 8. Υπάρχουν δηλώσεις για δύο χρήσεις όπου δηλώθηκαν σημαντικά ποσά απαλλασσομένων εσόδων. Από τα ποσά αυτά προκύπτουν υψηλά ετήσια πλεονάσματα εσόδων, τα οποία δεν έχουν αντίκρισμα στο ποσό των δηλουμένων καταθέσεων.
 9. Σε άλλη δήλωση άλλης χρήσης, προκύπτει αρνητικό υπόλοιπο που οφείλεται στο ότι δηλώθηκαν χαμηλά εισοδήματα και πολύ μεγαλύτερες δαπάνες, αγορές μετοχών και αύξηση καταθέσεων.
 10. Για το δάνειο των 50 εκατ. από την Alpha Bank για την αγορά των μετοχών του ΔΟΛ και την αποπληρωμή μέρος του δανείου από τον ίδιο, δεν μπορεί να γίνει καμιά επαλήθευση επειδή δεν υπάρχουν οι δηλώσεις των ετών 2005 και 2006.
 11. Για τα δάνεια και τις συναλλαγές που αναφέρονται στην έκθεση της Alpha Bank για τα έτη 2012 και 2014 δεν μπορεί να γίνει καμιά επαλήθευση, γιατί δεν έχει καταθέσει ο Ψυχάρης τα σχετικά παραστατικά.
Πηγή:http://tvxs.gr