3 Μαρ 2016

Νέα ευκαιρία για ένταξη στις 100 δόσεις δίνει το υπουργείο Εργασίας

Ευκαιρία επανένταξης στο πρόγραμμα των 100 δόσεων δίνει το υπουργείο Εργασίας σε όσους οφειλέτες είχαν τεθεί εκτός της ρύθμισης λόγω νέων ασφαλιστικών οφειλών, που δεν σχετίζονται με τρέχουσες εισφορές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ...
εγκύκλιο του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλου στα Ταμεία, «όσοι οφειλέτες έχουν απολέσει τη ρύθμιση του ν. 4321/2015, λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών που δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές, και εφόσον πληρούν και τις άλλες προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου, δεν θεωρούνται έκπτωτοι και δύνανται να τη συνεχίσουν, εφόσον καταβάλλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί, αν αυτή δεν είχε απολεσθεί».
Όπως διευκρινίζεται, μετά την τροποποίηση που έγινε με το ν. 4324/2015, προβλέφθηκε η δυνατότητα ρύθμισης του συνόλου των ασφαλιστικών οφειλών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 1-4-2015.
Ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση ήταν η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και ως λόγος απώλειας ήταν η μη καταβολή τρεχουσών εισφορών.
Με αυτά τα δεδομένα, η νέα ερμηνεία που δίνει το υπουργείο είναι ότι «η σχετική ρύθμιση δεν χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής άλλων, πλην των τρεχουσών εισφορών, ασφαλιστικών οφειλών που προέκυψαν μετά την υπαγωγή σε αυτήν, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση των επιβληθέντων προστίμων, καθώς τούτο αντίκειται στο γράμμα και το πνεύμα των εν λόγω διατάξεων».
Πηγή:http://tvxs.gr