25 Νοε 2015

Η τρόικα πιέζει για πώληση των «κόκκινων» δανείων σε funds έως τις 15/12

Του Τάσου Δασόπουλου
Η πώληση επιχειρηματικών και – ίσως στεγαστικών δανείων- θα είναι τα στάδια που θα ολοκληρώσουν το σχέδιο της «ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης "κόκκινων" δανείων» που ζητούν οι δανειστές μέχρι και τις ....
15 Δεκεμβρίου.
Το όλο θέμα εισέρχεται στην πιο ευαίσθητη φάση του αφού μετά τους πλειστηριασμούς θα πρέπει να παρουσιαστεί και ένας «οδικής χάρτης» για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια που υπολογίζονται σε πάνω από 50 δις ευρώ.
Πηγές του ΤΧΣ ομολογούν ότι υπάρχει ενδιαφέρον επενδυτικών κεφαλαίων που ασχολούνται με τις αγορές «κόκκινων» δανείων.
Ο στόχος είναι αγοράζοντας τα «κόκκινα» δάνεια κάποιων επιχειρήσεων να γίνουν έμμεσοι χρηματοδότες και μέτοχοι υπολογίζοντας σε υψηλότερο κέρδος μετά το πέρασμα των επιχειρήσεων αυτών σε κερδοφορία.
Το σενάριο αυτό είναι επιθυμητό και από το υπουργείο οικονομίας για συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας φτάνει τα επιχειρηματικά δάνεια να είναι μεγαλύτερα από 1 εκατ. ευρώ.
Στα μικρότερα δάνεια που αφορούν κατά κύριο λόγο μικρομεσαίες επιχειρήσεις ετοιμάζεται μια ασπίδα προστασίας ανάλογη με αυτήν που δημιουργήθηκε για τα στεγαστικά δάνεια.
Δηλαδή πλήρης προστασία με βάση κάποιο συγκεκριμένο ποσό δανείου και ετήσιο τζίρο (τα όρια αυτά είναι ακόμη αντικείμενο διαπραγμάτευσης) και μια δεύτερη κατηγορία με προστασία υπό προϋποθέσεις.
Οι δανειστές πιέζουν στα προσφερόμενα προς πώληση δάνεια να μπούν και τα ενυπόθηκα στεγαστικά ώστε η εκκαθάριση τους να γίνει γρηγορότερα.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Nomura η οποία σε μελέτη τα ης τονίζει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν κοινές εταιρίες των distress funds με τις ελληνικές Τράπεζες με αντικείμενο τις αγοραπωλησίες δανείων των στεγαστικών αλλά και των καταναλωτικών μη εξαιρουμένων.
Μέχρι στιγμής το ΥΠΟΙΚ αντιστέκεται στο ενδεχόμενο πώλησης στεγαστικών δανείων αφού θα ξεσήκωνε θύελλα αντιδράσεων.
Παράλληλα όμως δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των distress fundς καλύπτοντας έτσι το σχετικό νομικό κενό.
Ειδικότερα , σε συνεργασία με την τράπεζα της Ελλάδας σχεδιάζεται οι φορείς αυτοί - οι οποίοι αναμένεται να εμφανιστούν στην Ελλάδα σε περίπου ένα χρόνο - να έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις πιστωτικού ιδρύματος.
Να υπάρξει δηλαδή πιστοποίηση Χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ώστε να ελέγχονται από την ΤτΕ.
Η διαδικασία αυτή με βάση εκτιμήσεις στελεχών του ΥΠΟΙΚ και της Τράπεζας της Ελλάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 1ο τρίμηνο του επόμενου χρόνου.
Κανείς δεν μπορεί ακόμη να είναι βέβαιος για την έκταση της εμπλοκής των «επενδυτικών» αυτών οίκων στην Ελλάδα.
Εκείνο που είναι βέβαιο πάντως είναι μέσα στις επόμενες 20 ημέρες είναι ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί ένα σχέδιο που να περιλαμβάνει όλες τις εναλλακτικές λύσεις για τα «κόκκινα» δάνεια.

Σύμβουλοι διαχείρισης
Παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και το πλαίσιο διαχείρισης των συμβούλων διαχείρισης και εκκαθάρισης κόκκινων δανείων η εμπλοκή των οποίων στην όλη διαδικασία προβλέπεται και από το το μνημόνιο.
Οι εταιρείες αυτές οι οποίες λειτούργησαν στην Ιρλανδία και την Ισπανία προβλέπεται να έχουν πεδίο δράσης και την Ελλάδα.
Συνήθως οι εταιρίες αυτές δημιουργούν θυγατρικές με τις τράπεζες και στόχος τους είναι η καλύτερη και πιο συμφέρουσα εκκαθάριση για το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει εύκολα αν οι τράπεζες προχωρήσουν στην δημιουργία κακών τραπεζών « bad banks» για να διαχειριστούν οι κάθε μια το στόκ των «κόκκινων» δανείων της.

Πηγή: enikonomia.gr