15 Νοε 2015

"Ζόμπι" είναι μία στις πέντε επιχειρήσεις

Με τη χώρα να βρίσκεται ήδη επτά χρόνια σε φάση ύφεσης και ενώ έχουν μπει πολλές χιλιάδες λουκέτα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σχεδόν μία στις πέντε μεγάλες ελληνικές εταιρείες, με έσοδα πάνω από 10 εκατ. ευρώ η καθεμία, εξακολουθούν να...
βρίσκονται στο «κόκκινο». Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της PriceWaterhouseCoopers (PwC), «Stars & Zombies: Οι ελληνικές επιχειρήσεις βγαίνοντας από την κρίση», το 22,63% του δείγματος (639 σε σύνολο 2.824 εταιρειών) κατατάσσεται στην κατηγορία των… «ζόμπι», τις εταιρείες δηλαδή οι οποίες δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους και έχουν ζημιογόνες χρήσεις.
Συνολικά η PwC θεωρεί ότι το γκρουπ των «ζόμπι» -καθώς στις 639 προσθέτει και κάποιες που βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη και τα οικονομικά τους μεγέθη έχουν τάση επιδείνωσης- απαρτίζουν το 43% του συνολικού κύκλου εργασιών, το 58% των απασχολούμενων κεφαλαίων και το 79% του καθαρού δανεισμού (περίπου 34,1  δισεκ. ευρώ επί συνόλου 43,07 δισεκ. ευρώ). Επίσης, στις εταιρείες αυτές απασχολούνται σχεδόν 224 χιλιάδες άτομα, εκ των οποίων 76.187 στην κατώτατη κατηγορία, δηλαδή περίπου το 47% του συνόλου των εργαζομένων των εταιρειών που εξέτασε η PwC.
Από τη μελέτη αυτή προκύπτει ακόμη ότι τα απασχολούμενα κεφάλαια στην ελληνική οικονομία μειώθηκαν κατά 15,55 δισεκ. ευρώ την περίοδο μεταξύ 2009 και 2013 αποκλειστικά λόγω των επιχειρήσεων-ζόμπι που λειτουργούν στην αγορά. Η πρόσφατη έκθεση της PwC αναδεικνύει με τον πλέον σαφή τρόπο πως οι προβληματικές αυτές επιχειρήσεις απορροφούν περισσότερους πόρους από ό,τι παράγουν και έχουν αρνητική επίδραση στις χρηματαγορές του συνόλου των εταιρειών, ουσιαστικά διαδίδοντας την οικονομική πίεση και σε άλλες εταιρείες.
Πηγή: Έθνος της Κυριακής
Πηγή:http://www.enikos.gr