2 Νοε 2015

«Μικρότερο το δάνειο προς την Ελλάδα»

Την πιθανότητα το τρίτο δάνειο προς την Ελλάδα να μην φθάσει τα 86 δισ. ευρώ φαίνεται πως εξετάζει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, έπειτα από τα αποτελέσματα των stress tests τα οποία καταγράφουν μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες για τις ....
ελληνικές τράπεζες.
Ο εκπρόσωπος του ESM δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως η συνολική έλλειψη κεφαλαίων είναι αρκετά μικρότερη από το «μαξιλάρι» των 25 δισ. ευρώ που είχε προβλεφθεί κάτι που σημαίνει ότι το δάνειο ίσως να μην φθάσει τα 86 δισ. ευρώ.
«Το πρόγραμμα του ESM είχε χρηματοδοτηθεί επαρκώς» δηλώνει ο εκπρόσωπος του μηχανισμού και προσθέτει ότι «Έχουν ήδη μεταφερθεί δέκα δισ. σε ξεχωριστό λογαριασμό διαχείρισης του ESM, τα οποία θα είναι γρήγορα διαθέσιμα στην Ελλάδα. Με επαρκή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα τα υπόλοιπα 15 δισ. ευρώ δεν θα χρειαστούν».

Ανάγκες από 4,4 ως 14,4 δισ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των stress test που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Σάββατο, από τη συνολική αξιολόγηση των τεσσάρων σημαντικών ελληνικών τραπεζών προκύπτει συνολική υστέρηση κεφαλαίων ύψους 4,4 δισ. ευρώ (βασικό σενάριο) και 14,4 δισ. (δυσμενές σενάριο).
Οι κεφαλαιακές ελλείψεις περιλαμβάνουν προσαρμογές από το AQR και τον έλεγχο ποιότητας ενεργητικού ύψους 9,2 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά για κάθε τράπεζα

Το ποσό των 263 εκατ. ευρώ προκύπτει ως κεφαλαιακό έλλειμμα για την Alpha Bank στο βασικό σενάριο και τα 2,743 δισ .ευρώ στο δυσμενές σενάριο.
Για τη Eurobank, οι κεφαλαιακές είναι ύψους 339 εκατ. και συνολικά με το δυσμενές σενάριο 2,122 δισ.
Η Εθνική Τράπεζα στο βασικό σενάριο εμφανίζει ανάγκες 1,576 δισ. και συνολικά 4,602 δισ.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει 2,213 δισ. κεφαλαιακές ανάγκες από το βασικό σενάριο και 4,933 δισ. από το δυσμενές.

Διορία έως 6 Νοεμβρίου

Οι τέσσερις τράπεζες έχουν διορία έως τις 6 Νοεμβρίου για να υποβάλουν στην Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ σχέδια κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών με τα οποία θα εξηγούν πώς προτίθενται να καλύψουν την υστέρηση κεφαλαίων. Κατόπιν αυτού θα ξεκινήσει μια διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους.
Oι τράπεζες θα πρέπει να καλύψουν τουλάχιστον το ποσό που θα προβλέπει το βασικό σενάριο και για το υπόλοιπο μέρος θα συμβάλλει με κεφάλαια το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Πηγή: efsyn.gr