20 Νοε 2015

Η Κομισιόν ενέκρινε 265 εκατ. για την "πράσινη" ανάπτυξη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα επενδυτικό πακέτο ύψους 264,8 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη του περιβάλλοντος, της φύσης και της «πράσινης» ανάπτυξης της Ευρώπης. Η επένδυση καλύπτει 96 νέα έργα που εκτείνονται σε 21 κράτη-μέλη, τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο...
του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον. Μάλιστα πέντε εξ αυτών αφορούν ελληνικούς φορείς.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα έργα καλύπτουν δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική και βιώσιμη οικονομία, φύση και βιοποικιλότητα, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της πληροφόρησης. Η ΕΕ θα συγχρηματοδοτήσει τα έργα χορηγώντας 160,6 εκατ. ευρώ.
Πηγή:http://www.enikos.gr