20 Οκτ 2015

Παίζουν με τη νοημοσύνη μας και το μέλλον του ΕΛΤΑ !!!

Διαβάζουμε πως το Στρατηγικό-Επιχειρησιακό Σχέδιο των ΕΛΤΑ 2013-2017, [η πρόταση Οργανωτικής Δομής ΕΛΤΑ - το 18μηνο Crash Programm 2013-2014] κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο Ευρωπαϊκής Αριστείας Συμβουλευτικών Πρακτικών Constantinus Award 2015.
Θα θέλαμε να ξέρουμε με πια κριτήρια δόθηκε το μετάλλιο?
- Μήπως επειδή κατά την διάρκεια εφαρμογής ....
αυτού του Στρατηγικού-Επιχειρησιακού Σχεδίου, ο ετήσιος κύκλος εργασιών του ΕΛΤΑ που το 2012 ήταν 420 εκατ. ευρώ, έκλεισε το 2014 με 375 εκατ. μειωμένος κατά 45 εκατ. ευρώ?

- Μήπως επειδή το οκτάμηνο του 2015 ο Οργανισμός καταγράφει ζημιές 33 εκατ. ευρώ?

- Μήπως επειδή τα ΕΛΤΑ έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο οικονομικής εξαθλίωσης που τίθεται ακόμη και θέμα πληρωμής των μισθών μας?

- Ή μήπως για τα αποτελέσματα των διαθρωτικών αλλαγών(?) που πρότεινε και βιώνουμε σήμερα τα αποτελέσματα?

- Ή μήπως για το 18μηνο Crash Programm που μας έλεγαν πως η «θυσία» των εργαζομένων να «προσφέρουν» τα δώρα τους και το επίδομα κανονικής άδειας ήταν αρκετά για μπει φρένο στη κατηφόρα?

Ήταν δε τόσο επιτυχημένο (!) που χρειάστηκε να αναθεωρηθεί τρεις φορές (αν δεν μας απατά η μνήμη μας) σε διάστημα δύο ετών!!!


Η τελευταία μάλιστα αναθεωρημένη έκδοση του προβλέπει μείωση των μισθών μας κατά 20% !!!

Γράφουν πως το ποσοστό της μισθοδοσίας μας είναι πολύ υψηλό – αποτελεί το 70% των συνολικών δαπανών του ΕΛΤΑ - και πρέπει να μειωθεί και να πλησιάσει στο 50%.

Να τους θυμίσουμε απλά εδώ την αριθμητική που μάθαμε στο Δημοτικό. Πως δηλαδή, για να μιεώσεις το κλάσμα (70/100), αυτό δεν επιτυγχάνεται μόνο μειώνοντας τον αριθμητή του κλάσματος (την μισθοδοσία του προσωπικού), αλλά μπορεί να μειωθεί, αφήνοντας σταθερό τον αριθμητή  (μισθοδοσία του προσωπικού) και αυξάνοντας τον παρανομαστή του κλάσματος, δηλαδή τον τζίρο του ΕΛΤΑ!!! 
Ας αφήσουν λοιπόν τους μισθούς εκεί που είναι (αρκετά έχουμε υποστεί !) και ας κοιτάξουν να φέρουν δουλειά και έσοδα στον Οργανισμό.  
Αυτά βέβαια είναι «ψιλά γράμματα» για όσους ασχολούνται μόνο με επικοινωνιακά παιγνίδια και αφήνουν τα ΕΛΤΑ να βουλιάζουν καθημερινά.