19 Οκτ 2015

Καμία οφειλή σε κανένα δήμο δεν έχει το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Καμία οφειλή (δημοτικός φόρος, δημοτικά τέλη) προς κανένα δήμο, στη βάση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δεν έχει το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Συγκεκριμένα, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, σε ενημερωτικό του σημείωμα, διευκρινίζει πως...
«από την έναρξη λειτουργίας του έως σήμερα (2001 - 2015), καταβάλλει σε ετήσια βάση τον προβλεπόμενο δημοτικό φόρο στους όμορους δήμους, όπως αυτός καθορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων.
Με αφορμή αναφορές σε έκδοση προβλεπόμενης ΚΥΑ, διευκρινίζεται ότι αυτή δεν σχετίζεται με το ύψος του δημοτικού φόρου που καταβάλει η Εταιρεία Αεροδρομίου.
Σε ότι αφορά τα δημοτικά τέλη, σύμφωνα με το ίδιο ενημερωτικό σημείωμα, η Εταιρεία Αεροδρομίου είναι υποχρεωμένη από τη Σύμβασή της να παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμού κ.λπ. στο αεροδρόμιο. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν παρέχονται από τους δήμους και δεν υπάρχει η οφειλόμενη ανταποδοτικότητα για την επιβολή δημοτικών τελών.
Τα ανωτέρω έχουν επιβεβαιωθεί σε σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και έχουν κριθεί αμετάκλητα από το ΣτΕ σε πρόσφατη απόφασή του»
Τέλος, επισημαίνεται «πως η κατασκευαστική εταιρεία Hochtief ή οποιαδήποτε θυγατρική της δεν είναι πλέον μέτοχος της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών A.E., στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει κατά 55% και εισπράττει μέσω φόρων, τελών και μερισμάτων το 75% του παραγόμενου εισοδήματος».
Πηγή:http://www.newsbeast.gr