30 Οκτ 2015

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο Καπανδριτίου

Λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής-πύκνωσης-αντικατάστασης μεταλλικών στηθαίων, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον Α/Κ Καπανδριτίου και στον Η/Κ Καπανδριτίου,...
(35+240χ/θ Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας), περιοχής Δήμου Ωρωπού, για το χρονικό διάστημα από 2-11 έως 23-12-2015, κατά τις ώρες 08:00’ έως 17:00’ από Δευτέρα έως Παρασκευή και 08:00’ έως 14:30’ τα Σάββατα, για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής μεταλλικών στηθαίων, ως εξής:
Α΄ ΦΑΣΗ:
Αποκλεισμός του δεξιού άκρου του οδοστρώματος σε μέγιστο πλάτος 2,5μ. της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης , από τη συμβολή της με τη Λ. Τυρταίου και για μέγιστο μήκος 120μ., ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Β΄ ΦΑΣΗ
Αποκλεισμός του δεξιού άκρου του οδοστρώματος σε μέγιστο πλάτος 2,5μ. της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης, 120μ. προ της συμβολής της με την Ε.Ο. Οίου - Αμφιαρείου και μέχρι αυτήν, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
Γ΄ ΦΑΣΗ
Αποκλεισμός του δεξιού άκρου του οδοστρώματος σε μέγιστο πλάτος 2,5μ. της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης , 150μ. προ της συμβολής της με τη Λ. Τυρταίου και μέχρι αυτήν, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Δ΄ ΦΑΣΗ:
Αποκλεισμός του δεξιού άκρου του οδοστρώματος σε μέγιστο πλάτος 2,5μ. της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης, από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Οίου - Αμφιαρείου και για μέγιστο μήκος 150μ., ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
Ε'  ΦΑΣΗ:
Αποκλεισμός του δεξιού άκρου του οδοστρώματος σε μέγιστο πλάτος 2,5μ. της Λ. Τυρταίου, 650μ. προ της συμβολής της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης και μέχρι αυτήν, ρεύμα κυκλοφορίας προς Καπανδρίτι.
Αποκλεισμός του δεξιού άκρου του οδοστρώματος σε μέγιστο πλάτος 2,5μ. της Ε.Ο. Οίου - Αμφιαρείου, από τη συμβολή της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης και για μέγιστο μήκος 150μ., ρεύμα κυκλοφορίας προς Καπανδρίτι.
ΣΤ΄ ΦΑΣΗ:
Αποκλεισμός του δεξιού άκρου του οδοστρώματος σε μέγιστο πλάτος 2,5μ. της Ε.Ο. Οίου - Αμφιαρείου, 150μ. προ της συμβολής της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης και μέχρι αυτήν, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αφίδναι.
Αποκλεισμός του δεξιού άκρου του οδοστρώματος σε μέγιστο πλάτος 2,5μ. της Λ. Τυρταίου, από τη συμβολή της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης και για μέγιστο μήκος 650μ., ρεύμα κυκλοφορίας προς Αφίδναι.
Ζ΄ΦΑΣΗ
Αποκλεισμός του δεξιού άκρου του οδοστρώματος σε μέγιστο πλάτος 2,5μ. του κλάδου εισόδου στον Αυτοκινητόδρομο, από τη συμβολή αυτού με τη Λ.Τυρταίου και καθ' όλο το μήκος του, καθώς και της λωρίδας επιτάχυνσης, καθ' όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
Η΄ΦΑΣΗ:
Αποκλεισμός του δεξιού άκρου του οδοστρώματος σε μέγιστο πλάτος 2,5μ. της λωρίδας επιβράδυνσης και του κλάδου εξόδου από τον Αυτοκινητόδρομο, καθ' όλο το μήκος τους έως τη συμβολή τους με τη Λ. Τυρταίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Κατά τις ανωτέρω διακοπές η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.
Πηγή:http://www.newsbeast.gr