23 Μαρ 2015

Στο ΣτΕ η "συμφωνία συμβιβασμού" του ελληνικού δημοσίου με τη Siemens

Της Άννας Κανδύλη
Στο Δ´ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητείται η συμφωνία συμβιβασμού της Siemens με το Ελληνικό Δημόσιο για τις πρακτικές διαφθοράς που ακολούθησε στη χώρα μας, μετά από προσφυγή του μη κερδοσκοπικού Σωματείου «Έλληνες Φορολογούμενοι»,...
πέντε Ελλήνων φορολογουμένων, κ.λπ.
Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η «συμφωνία συμβιβασμού» που προέβλεπε παροχή στο Ελληνικό δημόσιο άμεσα 80 εκ. ευρώ, σε βάθος χρόνου ακόμη 90 εκ. ευρώ, επένδυση 100 εκ. ευρώ, χρηματοδότηση πανεπιστημιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης κατά της διαφθοράς, όπως και προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές, είναι αντίθετη σε διατάξεις του Συντάγματος.
Επιπλέον υποστηρίζουν είναι αντίθετη στο Δημόσιο και εθνικό συμφέρον, καθώς από την έκνομη δραστηριότητα της Siemens στην Ελλάδα προκλήθηκε ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους άνω των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς στο ποσό αυτό να περιλαμβάνεται η αποθετική ζημία και η ηθική βλάβη.
Έτσι, υποστηρίζουν οι προσφεύγοντες η επίμαχη συμφωνία απάλλαξε παντελώς την γερμανικών συμφερόντων εταιρεία από την υποχρέωση καταβολής του ποσού αυτού, ενώ το Δημόσιο παραιτήθηκε των αξιώσεων του και συμβιβάστηκε με την καταβολή μέρους μόνο των επίμαχων ποσών και άλλων δευτερευούσης σημασίας παροχών.
Η απαλλαγή αυτή της Siemens έγινε από την Ελληνική πλευρά, χωρίς να υπάρχει κάποιο δημόσιο συμφέρον. Ως εκ τούτου σημειώνουν η συμφωνία είναι "απόλυτα άκυρη, ως αισχροκερδής σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας".
Προσθέτουν δε, ότι είναι και σε εμφανέστατη δυσαρμονία με το πόρισμα της Βουλής, στο οποίο γίνεται λόγος για άσκηση αγωγών σε βάρος της Siemens και για επιβολή διοικητικών κυρώσεων, ενώ υπάρχει αναντιστοιχία του πορίσματος με το συμβιβασμό κάτι που προκαλεί διατάραξη στις σχέσεις εμπιστοσύνης κράτους-πολίτη.
Πηγή:http://www.enikos.gr