19 Μαρ 2015

«Εθνική στρατηγική που απαντά στις προκλήσεις της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας»

Την ενεργοποίηση μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής για τις εξαγωγές, που απαντά στις βασικές προκλήσεις της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, όπως η ενίσχυση ρευστότητας των επιχειρήσεων, η προώθηση/προβολή των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό και η... διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της χώρας, με την υποστήριξη διεθνοποίησης, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ζήτησαν οι σύνδεσμοι εξαγωγέων από τον υπουργό Οικονομίας, Γιώργο Σταθάκη.

Στη συνάντηση με τον υπουργό μετείχαν η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Χριστίνα Σακελλαρίδη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Κυριάκος Λουφάκης και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), Αλκιβιάδης Καλαμπόκης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας, στη ρύθμιση των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων και στην ενεργοποίηση χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ.

Όπως τόνισε η κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη: «ο ΠΣΕ χαιρετίζει τις προθέσεις του υπουργείου για τη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας, καθώς και την προώθηση ρύθμισης για τα "κόκκινα" επιχειρηματικά δάνεια, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και να ανακουφιστούν σ' ένα σημαντικό βαθμό από τις συνέπειες της πολυετούς ύφεσης, ανακτώντας εξωστρεφή δυναμική. Αποτελεί κοινό τόπο ότι η συμβολή των εξαγωγών είναι κεφαλαιώδης για την ανάκαμψη της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διατήρηση πλεονασμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ώστε να καταστεί βιώσιμο το εξωτερικό χρέος της χώρας. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων αταλάντευτα θα συνεχίζει να υποστηρίζει το όραμα μιας πιο εξωστρεφούς οικονομίας, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής της πορείας, δεδομένου ότι η Ευρώπη αποτελεί τον φυσικό χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων».

Οι προτάσεις του ΠΣΕ

Στο υπόμνημα που κατέθεσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, πρότεινε τρόπους για τον καλύτερο συντονισμό δράσεων των εμπλεκόμενων φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών του Δημοσίου, με παράλληλη ενίσχυση των βασικών πυλώνων στήριξης της εξωστρέφειας, όπως ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και το Enterprise Greece, σε συνεργασία με τους φορείς της οικονομικής διπλωματίας.

Παράλληλα, ανέλυσε τα πεδία δράσης της υπό δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας (προχρηματοδότηση εξαγωγών, factoring, εγγυοδοσίες, κεφάλαια κίνησης), ώστε να συμβάλλουν αποφασιστικά στην τόνωση ρευστότητας των επιχειρήσεων και την επανεκκίνηση της παραγωγικής μηχανής της χώρας, ενώ τόνισε τη σημασία άμεσης αξιοποίησης του ΕΣΠΑ σε δράσεις προώθησης/προβολής των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με κίνητρα διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Στο ίδιο πλαίσιο, προτάθηκε η ανάληψη κοινής δράσης από τα συναρμόδια υπουργεία για την προώθηση μέτρων μείωσης του παραγωγικού και ενεργειακού κόστους στην Ελλάδα, ώστε να ανακάμψει η ανταγωνιστικότητα ειδικά της βιομηχανίας/μεταποίησης.
Αντίστοιχα, ο ΠΣΕ τάχθηκε υπέρ της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων σε θέματα που αφορούν την απλοποίηση και επιτάχυνση των εξαγωγικών διαδικασιών, υπογραμμίζοντας ότι μέσω της διευκόλυνσης του εξωτερικού εμπορίου της χώρας θα προκύψει περαιτέρω αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά περίπου 30% σε μακροπρόθεσμο διάστημα, οδηγώντας στη δημιουργία περισσότερων από 300.000 νέων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τους υπολογισμούς διεθνών οργανισμών.