22 Μαρ 2015

Πρόταση των περιπτερούχων προς τον πρωθυπουργό για πάταξη του λαθρεμπορίου

Στην πάταξη του λαθρεμπορίου καπνού, την προστασία της άσκησης του επαγγέλματος, την αποκατάσταση αδικιών και κυρίως τη διασφάλιση κλίματος βιώσιμης ανάπτυξης του περιπτέρου στοχεύει η πρόταση που κατέθεσε το Συνδικάτο Επαγγελματιών...
Περιπτερούχων Καπνοπωλών και Ψιλικών Ειδών Νομού Αττικής προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τους αρμόδιους υπουργούς.
Το υπόμνημα τιτλοφορείται «Επείγοντα μέτρα οργάνωσης της λιανικής αγοράς καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ψιλικών και συναφών ειδών»
Ένα από τα κυριότερα θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος είναι η πάταξη λαθρεμπορίου. Σήμερα περίπου το 50% των καπνικών προϊόντων διακινείται από το λαθρεμπόριο. Όπως εκτιμάται το δημόσιο χάνει άνω των 10 δις. ευρώ, ενώ οι απώλειες μικτού εμπορικού κέρδους λιανοπωλητών καπνικών υπερβαίνουν το 1,5 δις ευρώ στα 4,5 παραπάνω χρόνια.
Ο ακαθάριστος κύκλος εργασιών των παραπάνω επιχειρήσεων συγκροτείται κατά ποσοστό 70% έως 80% από την λιανική διάθεση των καπνοβιομηχανικών προϊόντων, του ημερησίου και περιοδικού τύπου και καρτών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.
Η πρόταση του Συνδικάτου αφορά σε όλα τα θέματα του κλάδου από τον ορισμό της «μικρής λιανικής» μέχρι τις προτάσεις μεταβολής της νομοθεσίας ενώ επισημαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια, με μια σειρά νομοθετημάτων, ανατράπηκε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των περιπτέρων.
Ιστορικά, οι επιχειρήσεις της «μικρής λιανικής» οικοδομήθηκαν γύρω από την κατ' αποκλειστικότητα λιανική διάθεση καπνοβιομηχανικών προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό διατάξεων βάσει του Α.Ν. 1324/49 «Περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και Θυμάτων Πολέμου». Σε συνέχεια άνοιξε η γκάμα των προϊόντων. Οι επιχειρήσεις «μικρής λιανικής» έχουν ως αναγνωρίσιμη μορφή τα περίπτερα αναπήρων πολέμου και τα στεγασμένα καπνοπωλεία - καταστήματα ψιλικών ειδών.