27 Μαρ 2015

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
Ακόμα και οι 18αρηδες που έχουν εισοδήματα πραγματικά ή τεκμαρτά υποχρεούνται να υποβάλουν από φέτος φορολογική δήλωση.
Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθούν έως και τις 30 Ιουνίου αν και μένει ....
ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης. 
Οι φορολογούμενοι μπορούν να καταβάλουν το φόρο εισοδήματος σε τρεις δόσεις έως το τέλος του Ιουλίου, του Σεπτεμβρίου και του Νοέμβριου αντίστοιχα.
Τα της υποβολής φορολογικών δηλώσεων καθορίζονται εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου. Βάσει της εγκυκλίου γίνεται γνωστό ότι «δεν υποχρεούται σε υποβολής δήλωσης ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα».
Οι υπόχρεοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι :
  • Η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου. Σε περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους.
  • Η εξόφληση του φόρου γίνεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις.
  • Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο από πηγές Ελλάδας.
  • Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα. Εξαιρετικά, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα».
  • Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.
  • Αλλάξει η εξαίρεση για τα ενήλικα τέκνα: δεν προβλέπεται πλέον εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον αποκτούν εισόδημα.
  • Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, όπου ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. 
  • Επιπλέον, οι τυχόν ζημίες του εισοδήματος του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τα εισοδήματα του άλλου. Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του.
  • Χωριστή φορολογική δήλωση υποβάλουν στις εξής περιπτώσεις: αν έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή τους κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Επίσης, χωριστή φορολογική δήλωση υποβάλλεται και σε περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου για το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο επήλθε ο θάνατος.

Read more: newsbomb.gr