27 Μαρ 2015

ΜΕΤΑ: Να συνεχιστεί με γρήγορα βήματα η αποκατάσταση των ΣΣΕ και των κατώτατων μισθών

Η έγκαιρη επαναφορά με νομοθετική διάταξη της 6μηνης παράτασης ισχύος της ΕΓΣΣΕ μέσω του νομοσχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση, (Ν.4320/15, άρθρο 40), ήταν το πρώτο, κατεπείγον και αναγκαίο βήμα στην ....
πορεία για την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων στη χώρα μας και δεν μπορεί παρά να κριθεί ως θετικό.
Η ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης που επεκτείνει την ισχύ της ΕΓΣΣΕ έως τις 30.6.2015, καταργεί το Μνημονιακό τρίμηνο της μετενέργειας και δίνει τον απαιτούμενο χρόνο, ώστε οι εργαζόμενοι όλης της χώρας, να μην υποστούν περαιτέρω πετσόκομμα των εργασιακών τους δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από την ΕΓΣΣΕ και τις θεσμικές της ρυθμίσεις.
Όμως το βήμα αυτό δεν πρέπει να μείνει ούτε λειψό, ούτε μετέωρο.
Η Κυβέρνηση πρέπει τώρα –τηρώντας τις δεσμεύσεις της -να προχωρήσει άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και υπαναχωρήσεις, στις προγραμματικές της δεσμεύσεις για την αποκατάσταση των Συλλογικών Συμβάσεων, της ΕΓΣΣΕ και των κατώτατων μισθών.
Στην κατεύθυνση αυτή, τα αιτήματα του συνδικαλιστικού κινήματος είναι σαφή και αδιαπραγμάτευτα:
  • Ως προς το Ν.1876/90 επαναφορά όπως ίσχυε πριν τα μνημόνια με βασικότερα σημεία: α) Επαναφορά αρχής ευνοϊκότερης ρύθμισης, κατάργηση της υπερίσχυσης των επιχειρησιακών ΣΣΕ πού έχουν δυσμενέστερους όρους έναντι των κλαδικών ΣΣΕ, β) Επαναφορά υποχρεωτικότητας – δεσμευτικότητας των κλαδικών ΣΣΕ (κήρυξη ΣΣΕ ως υποχρεωτικών για το σύνολο των εργοδοτών) γ) Επαναφορά στην 6μηνη παράταση ισχύος όλων των Σ.Σ.Ε. και εφαρμογή πλήρους μετενέργειας με την ενσωμάτωση όλων ανεξαιρέτως των επιδομάτων και των θεσμικών ρυθμίσεων της ΣΣΕ στις ατομικές συμβάσεις εργασίας και δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων σε ομίλους επιχειρήσεων, δ) Πλήρης αποκατάσταση διαδικασιών Μεσολάβησης – Διαιτησίας, της λειτουργικής δομής του ΟΜΕΔ και την έμφαση στην επαναφορά του δικαιώματος της μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία με πλήρη περιεχόμενο.
  • Ως προς τους κατώτατους μισθούς και την ΕΓΣΣΕ: α) Άμεση κατάργηση του μνημονιακού αντεργατικού πλαισίου και της ΠΥΣ Νο 6/2012, που μείωσε τους κατώτατους μισθούς κατά 22% και 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών και κατάργησε ή πάγωσε την ισχύ, καθώς και τους μισθολογικούς - θεσμικούς όρους όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ), β) Επαναφορά των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων στα προ Μνημονίου επίπεδα με την αποκατάσταση της ΕΓΣΣΕ ετών 2010-2012 (751 Ευρώ).
Ο αγώνας για την επανάκτηση των δικαιωμάτων μας, για ικανοποιητικές και καθολικά δεσμευτικές ΣΣΕ, για αξιοπρεπείς μισθούς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, είναι καθήκον των εργαζόμενων και των συνδικάτων.

ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ – ΟΛΑ ΚΑΤΑΚΤΟΥΝΤΑΙ