24 Νοε 2014

Εξίσωση των κολεγίων με τα Δημόσια Πανεπιστήμια

Την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας μεταξύ των απόφοιτων των κολεγίων, που λειτουργούν στην Ελλάδα με πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς, και των απόφοιτων των δημόσιων πανεπιστημίων προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός...
Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος.«Από την πίσω πόρτα επιχειρεί μέσω νομοθετικής ρύθμισης ο υπουργός παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος την αναγνώριση ιδιωτικών πανεπιστημίων μέσω ιδιωτικών κολεγίων», ανέφερε στο ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» ο ακαδημαϊκός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Τάσος Κουράκης, σημειώνοντας πως το σχέδιο της κυβέρνησης είναι να απαξιώσει πλήρως τα δημόσια πανεπιστήμια δημιουργώντας ασφυκτικά οικονομικά δεδομένα και δημιουργώντας σοβαρό έλλειμμα δημοκρατίας.
Σημειώνεται πως η τροπολογία αφορά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια τα οποία δεν είναι παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων όπως το Deree, το Ανατόλια και η Ακαδημία Φλογαίτη. Με την ψήφιση της επίμαχης τροπολογίας και στην Ελλάδα δημιουργούνται τα πρώτα ιδιωτικά Πανεπιστήμια τα οποία θα είναι ισότιμα με τα δημόσια ΑΕΙ.
Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, σύμφωνα με τα Αθηναϊκό Πρακτορείο, αναφέρεται πως με το άρθρο 49  του Ν. 4264/2014 διευρύνθηκε η αρμοδιότητα του ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) έτσι ώστε να συμπεριλάβει την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας ακόμη δύο κατηγοριών τίτλων σπουδών: Πρώτον, τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης που απονέμουν ΑΕΙ όχι μόνον κοινοτικών αλλά και τρίτων χωρών που συνεργάζονται στην Ελλάδα με τα κολέγια του Ν. 3696/2008, και δεύτερον, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που απονέμονται από κολέγια του ως άνω νόμου, εφόσον αυτά έχουν λάβει πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης.
Η εν λόγω ρύθμιση όπως επισημαίνεται, δεν περιέλαβε τα πρώτα πτυχία (bachelor's) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, τα οποία απονέμουν κολέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα, βάσει προγραμμάτων σπουδών που επίσης έχουν πιστοποίηση από τους ίδιους διεθνείς οργανισμούς και μάλιστα από ετών.
Με την παρούσα ρύθμιση, σημειώνεται, «λαμβανομένου υπόψη ότι η πιστοποίηση ενός προγράμματος σπουδών από τους εν λόγω οργανισμούς γίνεται με πολύ αυστηρότερους όρους από ότι η χορήγηση πτυχίων βάσει συμφωνιών πιστοποίησης και δικαιόχρησης (franchising), επιχειρείται να καλυφθεί το κενό και ταυτόχρονα να ρυθμιστεί ισότιμα η διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων που απονέμονται σε όλο το φάσμα της μεταλυκειακής εκπαίδευσης».
«Και αυτό, αφενός με τη διεύρυνση του ορισμού των κολεγίων, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτά και όσα παρέχουν όχι μόνο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (master's), αλλά και πρώτο πτυχίο (bachelor's) βάσει προγραμμάτων που έχουν πιστοποίηση (accredication) από έγκριτους διεθνείς οργανισμούς και αφετέρου με την ανάθεση της αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας και των εν λόγω πτυχίων στο ΣΑΕΠ», αναφέρεται.
Με την ίδια τροπολογία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών των ελληνικών δημοσίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισμών, στους οποίους μετέχει η Ελλάδα.
Πηγή:http://tvxs.gr