25 Νοε 2014

Προσφυγή της ΓΕΝΟΠ -ΔΕΗ για την επιστράτευση

Να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές, παράνομες και αντίθετες σε διεθνείς συμβάσεις οι κυβερνητικές αποφάσεις του περασμένου Ιουλίου με τις οποίες επιστρατεύτηκαν οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και επιτάχθηκαν οι χρήσεις των ακινήτων και κινητών...
της ΔΕΗ ζητεί η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.Με προσφυγή της στο Συμβούλιο της Επικρατείας υποστρηρίζει ότι η επιστράτευση ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς εξακολουθούν να είναι σε εφαρμογή οι σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις, με συνέπεια να μην είναι δυνατή από κανέναν εργαζόμενο στη ΔΕΗ να απεργήσει, αλλά ούτε να συμμετάσχει σε απεργία που προκηρύσσεται από υπερκείμενη τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
Σύμφωνα με τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται πλέον η επείγουσα ανάγκη της επιστράτευσης, αυτή συνεχίζεται έως τώρα με συνέπεια να ισοδυναμεί με τη λήψη μόνιμου μέτρου και όχι με τη λήψη εξαιρετικού μέτρου για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Πάντως, κατά τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ καμία από τις προϋποθέσεις επιστράτευσης, (πολέμου, αντιμετώπισης επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία), δεν συνέτρεχε για την επιστράτευση του προσωπικού της ΔΕΗ.