15 Νοε 2014

Που θα απευθυνθείτε για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να ενταχθούν στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που ξεκινά να εφαρμόζεται πιλοτικά σε 13 δήμους, ηλεκτρονικά στην  ιστοσελίδα... www.energo-eke.gr.Η προθεσμία αιτήσεων λήγει στο τέλος Δεκεμβρίου και το ποσό θα δοθεί σε όλους αναδρομικά από 1η Νοεμβρίου 2014. Από την επόμενη χρονιά, η είσπραξη του βοηθήματος θα υπολογίζεται από την 1η του μήνα υποβολής της αίτησης.