22 Νοε 2014

Έρευνα σοκ για τις πληγές της Παιδείας

Μαθητές στα όρια της αντοχής τους 
Κουρασμένους μαθητές με σοβαρές ελλείψεις στη μελέτη προετοιμασίας για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας και με πολλή ύλη στα μαθήματα διαπιστώνει έκθεση αξιολόγησης ανεξάρτητης Αρχής, που ερεύνησε το πρόγραμμα των μαθητών και τη λειτουργία των...
ολοήμερων δημοτικών σχολείων, αναφέρει δημοσίευμα του Έθνους.

Η έκθεση έρχεται να δικαιώσει την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας για βελτιώσεις στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων, οι οποίες ήδη βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας από το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ώστε να δοθεί μια τελική πρόταση στο υπουργείο και να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τις αλλαγές που θα γίνουν, με σκοπό να εφαρμοστούν την ερχόμενη σχολική χρονιά.

Στα τελικά συμπεράσματα οι αξιολογητές τονίζουν ότι χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις στα δημοτικά σχολεία ώστε να βελτιωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα και τα παιδιά να έχουν χρόνο για περισσότερες δραστηριότητες, αλλά και για την προετοιμασία τους στα μαθήματα της επόμενης μέραςμ ενώ προτείνουν και παράλληλη μείωση και εξορθολογισμό της ύλης.

Οι διευθυντές των σχολείων και οι σχολικοί σύμβουλοι εστίασαν στα εξής προβλήματα:

-Ανεπαρκής μελέτη και προετοιμασία των παιδιών στο σχολείο για την επόμενη μέρα

-Μη έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς και κυρίως εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων

-Κούραση των μαθητών

-Μη ύπαρξη μόνιμου προσωπικού

-Διάσπαση της συνέχειας της διδασκαλίας της Γλώσσας και των Μαθηματικών, λόγω των πολλαπλών ειδικοτήτων που διδάσκουν

-Αναγκαιότητα μείωσης της διδακτέας ύλης
Πηγή:http://www.newsbeast.gr