3 Νοε 2014

33ο εκλογικό συνέδριο της ΠΟΣΤ – Αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκαν το Σάββατο οι εργασίες του 33ου συνεδρίου της ΠΟΣΤ στη Ρόδο.  Στο συνέδριο συμμετείχαν 177 σύνεδροι-αντιπρόσωποι από 49 σωματεία. Δεν υπήρξαν συνταρακτικές αλλαγές στην καταγραφή των ποσοστών των παρατάξεων, αφού οι σύνεδροι που συμμετείχαν σ’ αυτό έχουν ....
προέλθει από εκλογές πρωτοβάθμιων σωματείων στη διάρκεια της περασμένης τριετίας και δεν αποτυπώνουν απόλυτα την σημερινή πραγματικότητα.
 Η παράταξη της ΠΑΣΚΕ παραμένει πρώτη δύναμη στο χώρο, παρά την σημαντική απώλεια τεσσάρων εδρών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΤ (από 25 που είχε, εξέλεξε τώρα 21).  Ακολούθησε και αυτή τη φορά, όπως κάνει πάντα τα τελευταία χρόνια, την ίδια ταχτική και κατέβασε δύο ψηφοδέλτια, με στόχο να μεγιστοποιήσει τον αριθμό των εκλεγμένων μελών της στα συνδικαλιστικά όργανα.
Ως σημαντικό γεγονός του συνεδρίου μπορεί να καταγραφεί η εμφάνιση της «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ». Μιας παράταξης, η οποία προήλθε από την συνεργασία της ΔΑΚΕ-ΕΛΤΑ και της ΔΑΚ-ΕΛΤΑ και η οποία με το ποσοστό που συγκέντρωσε κατάφερε, μετά από πολλά χρόνια, να εκλέξει τον έναν από τους δύο αντιπροσώπους στα διπλά συλλογικά όργανα. Εκεί δηλαδή που η εκπροσώπηση των εργαζομένων εκφράζεται με δύο μέλη όπως π.χ. στα πειθαρχικά συμβούλια.

Η παράταξη μας παρά την σημαντική μείωση του συνόλου των αντιπροσώπων (από 204 στο προηγούμενο συνέδριο, σ’ αυτό μειώθηκαν στους 177)  αύξησε τις δυνάμεις της αριθμητικά, χωρίς όμως να καταφέρει να εκλέξει επιπλέον μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΤ.
Και τέλος η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με 4 αντιπροσώπους στο συνέδριο δεν κατάφερε να εκλέξει μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΤ, αφού το μέτρο εκλογής ήταν 5.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα:


                ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΨΗΦΟΙ
ΕΔΡΕΣ ΔΣ
ΠΑΣΚΕ
70
14
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
52
11
ΠΑΣΚΕ ΕΛΤΑ
36
7
ΠΑΚ ΕΛΤΑ
15
3
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
4
-