26 Οκτ 2014

ΕΚΤ: 25 τράπεζες της ευρωζώνης δεν πέρασαν τα stress tests

Στη δημοσιότητα δόθηκαν λίγο μετά τις 13.00 (26/10/2014), τα αποτελέσματα των stress tests των τραπεζών. Κεφαλαιακό έλλειμμα ύψους 25 δισ.ευρώ προκύπτει για 25 εκ των 130 τραπεζών που συμμετείχαν στις "δοκιμασίες αντοχής", τις οποίες διενήργησε η...
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, η αξία των στοιχείων ενεργητικού του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα πρέπει να αναπροσαρμοστεί κατά 48 δισ. ευρώ, ενώ τμήμα 37 δισ. ευρώ εξ'αυτών δεν προκαλεί κεφαλαιακό έλλειμμα.
Συνολικά, η επίπτωση στις τράπεζες από τον έλεγχο της ΕΚΤ ανέρχεται σε 62 δισ.ευρώ εκ των οποίων τα 25 δισ.ευρώ αφορούν σε κεφαλαιακό έλλειμμα και τα 37 δισ.ευρώ στην προσαρμογή της αξίας του ενεργητικού τους. Η ΕΚΤ διαπίστωσε επίσης ότι οι 130 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες είναι εκτεθειμένες σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια επιπλέον ύψους 136 δισ.ευρώ.
Όπως ανακοινώθηκε, εκ των 25 τραπεζών στις οποίες εντοπίστηκαν κεφαλαιακές ελλείψεις ύψους 25 δισ.ευρώ, οι 12 τράπεζες έχουν ήδη καλύψει το σχετικό κενό, αυξάνοντας τα κεφάλαιά τους κατά 15 δισ.ευρώ στη διάρκεια του 2014.
«Αυτά τα εμπροσθοβαρή μέτρα αποτελούν μέρος του συνολικά επιτυχημένου αποτελέσματος της άσκησης. Ορισμένα από τα μέτρα που ελήφθησαν το 2013 μείωσαν τις ανεπάρκειες που διαπιστώθηκαν κατά τη συνολική αξιολόγηση: Ορισμένα μέτρα που υιοθετήθηκαν το 2014 μπορεί να προσμετρηθούν για την κάλυψη των κεφαλαιακών ελλειμμάτων», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΚΤ.
Από τις ελληνικές τράπεζες, η Αlpha Bank πέρασε με επιτυχία τα τεστ καθώς συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα των 105 τραπεζών, ενώ οι υπόλοιπες τρείς τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική και Εurobank) παρόλο που βρίσκονται στη δεύτερη ομάδα, περνούν τα τεστ με αστερίσκους.
Στην -υπο ομάδα - αυτή περιλαμβάνεται η Τράπεζα Πειραιώς. Για την Εθνική Τράπεζα προέκυψαν κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 930 εκατ. ευρώ ενώ για την Eurobank οι κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 1,76 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται σε υποσημείωση της ΕΚΤ πρακτικά οι δύο αυτές τράπεζες αν ληφθεί υπόψιν η "δυναμική διάσταση" του Ισολογισμού τους "πρακτικά δεν αντιμετωπίζουν" κεφαλαιακό έλλειμμα.
Τράπεζα της Ελλάδος: Alpha Βank, Πειραιώς και Εθνική δεν εμφανίζουν υστέρηση κεφαλαίων
Όπως εξηγεί η Κεντρική Τράπεζα της χώρας, με βάση την υπόθεση στατικού ισολογισμού, η Alpha Bank A.E. δεν παρουσιάζει υστέρηση κεφαλαίων, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., παρουσιάζει υστέρηση κεφαλαίων, η οποία όμως υπερκαλύπτεται από την καθαρή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε το 2014 μετά και την αφαίρεση του ποσού εξαγοράς προνομιούχων μετοχών.
Με βάση την υπόθεση στατικού ισολογισμού, η Εθνική Τράπεζα Α.Ε. και η Eurobank Ergasias A.E. παρουσιάζουν υστέρηση κεφαλαίων, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου τις οποίες πραγματοποίησαν το 2014. Ωστόσο, όπως αναφέρει η συγκεντρωτική έκθεση της συνολικής αξιολόγησης: «για [αυτές] τις τράπεζες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και οι οποίες εμφανίζουν κεφαλαιακή υστέρηση βάσει του στατικού ισολογισμού, οι προβολές βάσει του δυναμικού ισολογισμού (οι οποίες εκπονήθηκαν παράλληλα με την αξιολόγηση βάσει του στατικού ισολογισμού, καθώς τα σχέδια αναδιάρθρωσης συμφωνήθηκαν με την ΓΔ Ανταγωνισμού μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) θα ληφθούν υπόψη από τις Μικτές Εποπτικές Ομάδες για τον προσδιορισμό των τελικών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Βάσει του δυναμικού ισολογισμού, μία τράπεζα (Εθνική Τράπεζα Α.Ε.) δεν παρουσιάζει υστέρηση κεφαλαίων και ακόμη μία (Eurobank Ergasias A.E.) στην ουσία δεν παρουσιάζει κεφαλαιακή υστέρηση".
Alpha Bank: Kεφαλαιακό πλεόνασμα €1,3 δισ. έδειξαν τα stress tests
Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία τη Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ υπό την παραδοχή του Στατικού Ισολογισμού στο δυσμενές σενάριο με δείκτη CET1 8,07% και κεφαλαιακό πλεόνασμα Ευρώ 1,3 δισ.
Στο 6,7% διαμορφώνεται το Core Tier 1 της Τράπεζας Πειραιώς στο δυσμενές σενάριο
Στο 6,7% διαμορφώνεται το Core Tier 1 της Τράπεζας Πειραιώς στο δυσμενές σενάριο, με βάση τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΤΑ/ ΕΒΑ) και την Τράπεζα της Ελλάδος.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Τράπεζα Πειραιώς σε ανακοίνωση της, «η άσκηση διενεργήθηκε με σημείο αναφοράς τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013 ("Στατικός Ισολογισμός") και το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς ("Δυναμικός Ισολογισμός"). Και τα δύο προσομοιώθηκαν υπό παραδοχές "βασικού" και "δυσμενούς" σεναρίου.
Κονστάντσιο: Μείζον ορόσημα οι ασκήσεις αντοχής
Αυτή η «μοναδική και αυστηρή άσκηση αποτελεί ένα μείζον ορόσημο» στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάληψη του εποπτικού ρόλου των τραπεζών της Ευρωζώνης από την ΕΚΤ από τον Νοέμβριο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της τράπεζας κ. Βίτορ Κονστάντσιο. «Αυτή η χωρίς προηγούμενο σε βάθος έρευνα των θέσεων των μεγαλύτερων τραπεζών θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στον τραπεζικό τομέα. Ο εντοπισμός προβλημάτων και κινδύνων θα βοηθήσει στη διόρθωση των ισολογισμών και θα κάνει τις τράπεζες πιο ανθεκτικές και εύρωστες. Αυτό αναμένεται να διευκολύνει την αύξηση του δανεισμού στην Ευρώπη που θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη», τόνισε ο κ. Κονστάντσιο.
Νουί: Η άσκηση αποτελεί μία εξαιρετική αρχή στη σωστή κατεύθυνση.
Η Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του νέου εποπτικού μηχανισμού των τραπεζών κυρία Ντανιέλ Νουί τόνισε: «Αυτή η άσκηση αποτελεί μία εξαιρετική αρχή στη σωστή κατεύθυνση. Απαίτησε ιδιαίτερες προσπάθειες και σημαντικούς πόρους από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των εθνικών Αρχών των χωρών της Ευρωζώνης και της ΕΚΤ. Προώθησε την διαφάνεια στον τραπεζικό τομέα και έφερε στην επιφάνεια τις περιοχές των τραπεζών και του συστήματος που χρειάζονται βελτίωση».
Η συνολική αξιολόγηση της ΕΚΤ αποτελείται από τον έλεγχο της ποιότητας ενεργητικού (asset quality review, AQR) των τραπεζών και τον έλεγχο αντοχής (stress test) των τραπεζών την επόμενη τριετία. Τo AQR έδειξε ότι οι αξίες που είχαν καταχωρημένες στα βιβλία τους οι τράπεζες στο τέλος του 2013 πρέπει να προσαρμοσθούν (να μειωθούν) κατά 48 δισ. ευρώ, κάτι που «θα αποτυπωθεί στους λογαριασμούς τους ή στις απαιτήσεις συνετής διαχείρισης». Οι τράπεζες, για τις οποίες διαπιστώθηκε κεφαλαιακό έλλειμμα, θα πρέπει να ετοιμάσουν σχέδια για την κάλυψή του στις επόμενες δύο εβδομάδες, ενώ θα έχουν χρονικό περιθώριο έως 9 μήνες για να ενισχύσουν ανάλογα τις κεφαλαιακές θέσεις τους.
Χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά έναν ενιαίο ορισμό για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια όλων των τραπεζών, ο έλεγχος διαπίστωσε 18% περισσότερες επισφάλειες από αυτές που έχουν καταγράψει οι τράπεζες, καθώς αυτές αυξάνονται συνολικά κατά 136 δισ. ευρώ σε 879 δισ. ευρώ. Η συνολική αξιολόγηση, επίσης, έδειξε ότι στην περίπτωση του δυσμενούς σεναρίου για την εξέλιξη της οικονομίας της Ευρωζώνης, τα κεφάλαια υψηλής ποιότητας (μετοχικά) των τραπεζών θα μειώνονταν κατά 263 δισ. ευρώ και ο μέσος συντελεστής κεφαλαίων τους CET1 θα μειώνονταν κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, από το 12,4% στο 8,3%. «Αυτή η μείωση είναι μεγαλύτερη από ότι σε προηγούμενους ελέγχους και αποτελεί ένα μέτρο της αυστηρής φύσης της άσκησης», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΚΤ.
Η άσκηση αντοχής έγινε από τις συμμετέχουσες τράπεζες, την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές Αρχές σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ). Η EBA σχεδίασε τη μεθοδολογία της άσκησης αντοχής, ενώ το δυσμενές σενάριο σχεδιάσθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου σε συνεργασία με τις εθνικές Αρχές, την EBA και την ΕΚΤ. Οι τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να έχουν έναν ελάχιστο συντελεστή κεφαλαίων CET 1 ύψους 8% ή 5,5% για το δυσμενές σενάριο.
Πηγή: http://www.newsbomb.gr