17 Οκτ 2013

Δραματική αύξηση του χρέους προβλέπεται στην Ισπανία

Όταν ζήτησε ευρωπαϊκή βοήθεια δεν ξεπερνούσε το 80% του ΑΕΠ

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προβλέπει αύξηση του χρέους άνω του 101% του ΑΕΠ το 2015 και το 2016 όταν και θα αρχίσει να σταθεροποιείται και μετά να υποχωρεί.Η πληροφορία αυτή περιέχεται σε έγγραφα που απέστειλε η ισπανική κυβέρνηση στην... Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της υποχρέωσής της για έλεγχο του προϋπολογισμού κάθε κράτους από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται αύξηση του χρέους στο 101,13% το 2015 και 101,09% το 2016 όταν και θα αρχίσει να μειώνεται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ισπανία μπήκε σε μνημόνιο για τη διάσωση των τραπεζών της πέρυσι, με το χρέος να μην ξεπερνά το 80 % του ΑΕΠ.