6 Οκτ 2013

Κρατάει και τα ρέστα

Την ένταξη ειδικής διάταξης στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων σχεδιάζει να καταθέσει το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία θα προβλέπεται η μεταβίβαση ακινήτων στο Δημόσιο προκειμένου να συμψηφιστεί η...
αξία του ακινήτου με τα χρέη προς την Εφορία.Στις περιπτώσεις, μάλιστα, όπου η αξία του ακινήτου υπερβαίνει τη συνολική οφειλή, η διαφορά που θα προκύπτει δεν θα επιστρέφεται στον οφειλέτη.
Στη συγκεκριμένη διάταξη, που αναμένεται να κατατεθεί, αναφέρεται ότι «με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί να επιτραπεί η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλόμενου φόρου από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, έπειτα από αίτησή του, με μεταβίβαση σε τρίτον της πλήρους κυριότητας του ακινήτου και ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή μέρους αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο ή με μεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο της πλήρους κυριότητας του ακινήτου, ίσης τουλάχιστον αξίας με το ποσό του εξοφλουμένου φόρου».

Να σημειωθεί ότι μέχρι τον Αύγουστο, ασκήθηκαν πάνω από 122.000 μέτρα αναγκαστικής είσπραξης από όσους χρωστούν στην Εφορία, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών απειλεί με φυλάκιση περισσότερους από 18.000 οφειλέτες.

Τα σχέδια της κυβέρνησης, όμως, φαίνεται πως σκοντάφτουν στο γεγονός ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι των εφοριών δηλώνουν αδυναμία να προχωρήσουν σε υπολογισμό της αξίας του ακινήτου, καθώς οι αντικειμενικές τιμές αξίες δεν έχουν καμία σχέση με τις εμπορικές. Πόσο μάλλον τη στιγμή που το Υπουργείο Οικονομικών ματαίωσε τη διαδικασία δημιουργίας νέου μηχανισμού για τον υπολογισμό των αντικειμενικών τιμών, εξαιτίας των στρεβλώσεων που υπάρχουν στην αγορά ακινήτων. Έτσι, ο υπολογισμός της αξίας ενός ακινήτου, προκειμένου να συμψηφιστεί η αξία του με χρέη προς την Εφορία, μοιάζει αδύνατος.

Την ίδια ώρα, όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και χρειάζεται να λάβουν προσωρινή φορολογική ενημερότητα για να προχωρήσουν σε πώληση περιουσιακών τους στοιχείων θα πρέπει να καταθέσουν στην Εφορία βεβαίωση οφειλής, με την οποία θα παρέχεται προτεραιότητα στο Δημόσιο για να εισπράξει πρώτο τις οφειλές μετά την πώληση του ακινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να βρουν αγοραστή, τότε, όπως προβλέπει η διάταξη του υπουργείου, θα υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης των ακινήτων στην Εφορία, ώστε να συμψηφιστεί η αξία του ακινήτου με τα χρέη προς αυτή. 

Πηγή:http://www.zougla.gr