4 Οκτ 2013

Στο ΣτΕ προσέφυγαν οι σιδηροδρομικοί (ΠΟΣ) για την πώληση της ΕΕΣΣΤΥ

Αίτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθεσε η ΠΟΣ για την ακύρωση της ΚΥΑ με αριθμό 239/2013 των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και Πολιτισμού και Τουρισμού για την «Αποκρατικοποίηση της ανώνυμης ....
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.» (ΕΕΣΣΤΥ) και τη μεταφορά των μετοχών της εν λόγω εταιρείας στην ανώνυμη εταιρεία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.».
Στην αίτηση που συνέταξαν ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Γ. Κατρούγκαλος και ο Δικηγόρος της ΠΟΣ Δ. Τσακνιάς, αναφέρονται αναλυτικά οι νομικοί λόγοι για τους οποίουςζητείται η ακύρωση της μεταβίβασης των μετοχών της ΕΕΣΣΤΥ στο ΤΑΙΠΕΔ, αλλά και οι αρνητικές συνέπειες που θα έχει η ιδιωτικοποίηση της ΕΕΣΣΤΥ  για τους εργαζόμενους, για  την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και για την  Εθνική Οικονομία. Ειδικότερα αναφέρεται:
Α. Με την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΕΕΣΣΤΥ βλάπτονται άμεσα τα εργασιακά συμφέροντα του προσωπικού. Συγκεκριμένα, η άμεση αλλαγή των  κανονισμών εργασίας  με στόχο τον περιορισμό του μισθολογικού κόστους, οι απολύσεις  εργαζομένων με πολυετή υπηρεσία που βρίσκονται στην τελευταία  περίοδο της εργασιακής τους ζωής αλλά δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και η αντικατάστασή τους με νεώτερους  με πολύ χαμηλούς μισθούς εργαζόμενους,  είναι απόλυτα συνδεδεμένες με την ιδιωτικοποίηση της ΕΕΣΣΤΥ  και πλήττουν ουσιαστικά εργασιακά, ασφαλιστικά και οικονομικά συμφέροντα του προσωπικού.

Β. Η απόσχιση της δραστηριότητας συντήρησης του τροχαίου υλικού από τον ΟΣΕ, η οποία ξεκίνησε με το ν. 4111/2013 και ολοκληρώνεται με την προσβαλλομένη ΚΥΑ, αφενός θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, κατά προφανή βλάβη του δημοσίου συμφέροντος, αλλά είναι και αντίθετη στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, [ιδίως τις Οδηγίες 2004/49/ΕΚ,  2008/110/ΕΚ, 2009/149/ΕΚ, ΠΔ 41 /2005, 160 / 2007 & 71 / 2010].
Γ. Η ιδιωτικοποίηση της  ΕΕΣΣΤΥ  θα έχει αρνητική συμβολή στην προσπάθεια εξόδου από την κρίση και την προοπτική οικονομικής ανάπτυξης διότι: α) Το ποσό της πώλησης θα πάει κατευθείαν στο ειδικό ταμείο της ΤτΕ για τους δανειστές.  β) Δεν θα αυξηθεί η απασχόληση αλλά η ανεργία. γ) Θα οδηγήσει σε πλήρη απαξίωση και κλείσιμο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην συντήρηση και επισκευή τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού. δ) Θα συρρικνώσει ακόμη περισσότερο το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.
Όπως είναι γνωστό η ΠΟΣ έχει καταθέσει Αίτηση Ακύρωσης και κατά της ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία θα συζητηθεί στο ΣτΕ την 5.11.2013. 
Πηγή: metaforespress.gr