1 Οκτ 2013

Στη Βουλή η ρύθμιση για τη διακοπή χρηματοδότησης της ΧΑ - Τι προβλέπει ακριβώς

Διακοπή της χρηματοδότησης των κομμάτων προβλέπει σε περίπτωση που ασκηθούν διώξεις σε βάρος του αρχηγού τους ή αριθμού βουλευτών θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή με το νομοσχέδιο για την....
«Ηλεκτρονική επιτήρηση καταδίκων, υποδίκων και κρατουμένων σε άδεια».
Η διακοπή της χρηματοδότησης προβλέπεται σε περίπτωση που ασκηθεί δίωξη σε κάποιο από τα ακόλουθα πρόσωπα:
  • τον αρχηγό του κόμματος ή τον πραγματικό διευθυντή (του κόμματος),
  • τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας,
  • το 1/10 των βουλευτών, ή
  • το 1/5 των ευρωβουλευτών ή,
  • το 1/10 των μελών του κεντρικού οργάνου διοίκησης του κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων.
Σε περίπτωση αμετάκλητου βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης θα επιστρέφονται αναδρομικά τα παρακρατηθέντα ποσά.
Η αναστολή χρηματοδότησης, όπως και η άρση της, διατάσσονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών, και μετά από ενημέρωση του υπουργού Δικαιοσύνης, από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Oλόκληρη η τροπολογία και η αιτιολογική της έκθεση έχει ως εξής:
«Αιτιολογική Έκθεση επί της τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια»
Άρθρο ........
Με την προτεινόμενη διάταξη της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού προβλέπεται, ως στοιχειώδες μέτρο προστασίας της χώρας και της δημοκρατίας, η αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών πολιτικών κομμάτων, όταν ηγετικά στελέχη αυτών κατηγορούνται για τα εγκλήματα των άρθρων 134 (εσχάτη προδοσία), 138 (επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας), 139 (προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας), 148 παρ. 2 (διακεκριμένη κατασκοπεία), 187 (εγκληματική οργάνωση) ή 187Α (τρομοκρατικές πράξεις) του Ποινικού Κώδικα. Η διάταξη αυτή, όπως και οι διατάξεις των δύο επόμενων παραγράφων ευθυγραμμίζονται με τις λοιπές διατάξεις του ν. 3023/2002, που είναι ο εκτελεστικός νόμος του άρθρου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Συντάγματος για την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Ο νόμος αυτός, όπως και η συνταγματική διάταξη την οποία εξειδικεύει, αποσκοπεί στην κατοχύρωση της διαφάνειας της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, ως φορέων μέσω των οποίων πραγματώνεται η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όταν όμως υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, ότι, υπό το μανδύα ή υπό την κάλυψη ενός πολιτικού κόμματος, τελούνται από ηγετικά στελέχη αυτού, σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες οι οποίες στρέφονται άμεσα κατά της ίδιας της χώρας και του πολιτεύματος, ή πλήττουν βάναυσα τη δημόσια τάξη αυτής, ανακύπτει ανάγκη αποτροπής του ενδεχομένου άμεσης ή έμμεσης κατάχρησης της κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης για την στήριξη των ως άνω εγκληματικών δραστηριοτήτων. Την ανάγκη αυτή υπηρετεί η προτεινόμενη διάταξη της πρώτης παραγράφου.
Με τη διάταξη της δεύτερης παραγράφου προβλέπεται ότι η αναστολή της χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης αίρεται, όπως είναι αυτονόητο, σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης.
Με τη διάταξη της τρίτης παραγράφου παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων περί λήψεως του μέτρου της αναστολής και άρσης αυτού.
Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια»
Άρθρο ..........
Μετά το άρθρο 7 του ν. 3023/2002, προστίθεται άρθρο 7Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 7Α
Αναστολή χρηματοδότησης
1. Σε περίπτωση άσκησης δίωξης κατά του αρχηγού κόμματος ή του προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας ή εκείνου που ασκεί την πραγματική διεύθυνση κόμματος ή κατά περισσοτέρων του ενός δεκάτου των βουλευτών ή του ενός πέμπτου των ευρωβουλευτών ή του ενός δεκάτου των μελών του κεντρικού οργάνου διοίκησης κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, σύμφωνα με το καταστατικό τους, για τα εγκλήματα των άρθρων 134, 138, 139, 148 παρ. 2, 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα, αναστέλλεται κάθε είδους κρατική χρηματοδότηση και οικονομική ενίσχυση που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.
2. Σε περίπτωση εκδόσεως αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης, αίρεται αναδρομικά η κατά τα ανωτέρω αναστολή και καταβάλλονται άτοκα στον δικαιούχο τα παρακρατηθέντα ποσά.
3. Η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος αναστολή, καθώς και η κατά την παράγραφο 2 άρση αυτής διατάσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ενημερώνει σχετικώς τους συναρμόδιους Υπουργούς.»
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ»

Πηγή: iefimerida.gr