29 Σεπ 2013

Ποιοι εισάγονται στις σχολές ΑΕΝ

Συνολικά 1203 σπουδαστές (710 πλοίαρχοι και 493 μηχανικοί) εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Τα ονόματα των σπουδαστών τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του υπουργείου...
(ακτή Βασιλειάδη πύλη ε1‐ε2, εντός λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη 150) και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΝΑ, www.yen.gr και www.hcg.gr.
Στην ιστοσελίδα υνα αναρτήθηκαν ομοίως οι προβλεπόμενοι πίνακες επιλαχόντων.
Οι επιτυχόντες πρέπει να παρουσιαστούν για εγγραφή στις ΑΕΝ που έχουν επιτύχει όχι αργότερα από την 11η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή.
όσοι δεν παρουσιαστούν για εγγραφή αποκλείονται της φοίτησης και οι θέσεις τους καταλαμβάνονται από επιλαχόντες της ίδιας κατηγορίας.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των σπουδαστών στις ΑΕΝ είναι τα εξής:
(α) αστυνομική ταυτότητα και μια φωτοτυπία της
(β) τέσσερις (04) φωτογραφίες
(γ) πρωτότυπο απολυτήριο (εάν δεν έχει κατατεθεί στο ΥΝΑ/ΔΕΚΝ)


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ: http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=37263