7 Αυγ 2013

Διευκρινίσεις για τη διαθεσιμότητα στο Δημόσιο

Σε εξαιρέσεις υπαλλήλων αλλά και σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης αναφέρονται – μεταξύ άλλων – οι διευκρινίσεις επί των οδηγιών για την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας στο δημόσιο που έδωσε την Τρίτη το υπουργείο Διοικητικής ....
Μεταρρύθμισης.
 
 
Στις διευκρινίσεις προς τις υπηρεσίες, το αρμόδιο υπουργείο σημειώνει ότι  υπάλληλος που κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα εν μέσω διαθεσιμότητας, θα υποβάλει την παραίτησή του στον φορέα προέλευσης.
 
Εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα στο δημόσιο λόγω αναπηρίας
 
-υπάλληλος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%
 
- υπάλληλος του οποίου ο/η σύζυγος έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%
- υπάλληλος με τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον ΚΦΕ (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), όπως ισχύει, με ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ και συνοικεί με αυτόν με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. 
 
Προϋπόθεση για τις συγκεκριμένες εξαιρέσεις είναι η προσκόμιση στην υπηρεσία πιστοποιητικού αναπηρίας από ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, ή για το πριν την 1.1.2011 χρονικό διάστημα γνωμάτευση σε ισχύ της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, στην οποία υπάγεται ο υπάλληλος, ότι έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.
 
Σε διαφορετική περίπτωση, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι θα τίθενται σε διαθεσιμότητα και θα εξαιρεθούν αναδρομικά από την ημερομηνία θέσης σε διαθεσιμότητα, εφόσον προσκομίσουν πιστοποιητικά αναπηρίας από ΚΕΠΑ με ποσοστό τουλάχιστον 67%.
 
Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης διευκρινίζει, εξάλλου, ότι εκδίδεται διαπιστωτική πράξη κατάργησης του συνόλου των θέσεων της ειδικότητας που καταργείται και αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων των υπαλλήλων που εξαιρούνται. Η παρούσα διαπιστωτική πράξη κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του υπουργείου.
 
Επίσης, εκδίδονται ατομικές διαπιστωτικές πράξεις θέσης σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων των οποίων οι θέσεις καταργούνται και αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι υπάλληλος ο οποίος έχει διοριστεί ειδικός επίτροπος τέκνου δεν εξαιρείται.  
 
«Η δικαστική απόφαση που ορίζει τον δικαστικό συμπαραστάτη πρέπει να είναι τελεσίδικη για να εξαιρεθεί ο υπάλληλος από το καθεστώς της διαθεσιμότητας» αναφέρει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Πηγή: enet.gr