1 Αυγ 2013

Πώς πρέπει να δηλωθούν τα αγροτεμάχια και τα εκτός σχεδίου οικόπεδα στο έντυπο Ε9

Τέσσερα νέα στοιχεία για κάθε αγροτεμάχιο, αγρό, βοσκότοπο ή άλλη έκταση γης εκτός σχεδίου πόλεως, που κατέχουν, πρέπει να δηλώσουν οι φορολογούμενοι στο έντυπο Ε9 το οποίο καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά για το έτος 2013, σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε πρόσφατα ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης.
Τα στοιχεία αυτά είναι:
α) Ο 12ψήφιος Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), προσωρινός ή οριστικός, εφόσον υπάρχει.
β) Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον το ακίνητο την 1η Ιανουαρίου 2013 ήταν ....
ηλεκτροδοτούμενο ή κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ηλεκτροδοτείται.
γ) Η επιφάνεια των κατοικιών – μονοκατοικιών, αποθηκών, γεωργικών κτισμάτων επαγγελματικών στεγών ή άλλων ειδικών κτηρίων που βρίσκονται εντός αγροτεμαχίου καθώς και το σύνολο της επιφανείας τους.
δ) Το μήκος της πρόσοψης ή το άθροισμα των προσόψεων της επαγγελματικής στέγης ή του οικοπέδου.
Τα 4 αυτά νέα στοιχεία πρέπει να δηλωθούν και για κάθε κτίσμα και οικόπεδο εκτός σχεδίου πόλεως το οποίο θα αναγραφεί στο Ε9 του 2013 λόγω μεταβολής στην περιουσιακή κατάσταση κατά τη διάρκεια του 2012.
(Δείτε εδώ ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9)

Οι "σημειώσεις φορολογούμενου"

Επιπλέον, στις «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ» της νέας δήλωσης στοιχείων ακινήτων πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:
i. Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του υποχρέου, ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου αγοράς ή πώλησης καθώς και το ονοματεπώνυμο και η έδρα του συμβολαιογράφου.
ii. Σε περίπτωση δήλωσης ακινήτων που κληρονομήθηκαν, πρέπει να  αναγραφεί ο Α.Φ.Μ. ή η ταυτότητα και το ονοματεπώνυμο του αποβιώσαντος καθώς και η ημερομηνία θανάτου αυτού.
iii. Σε περίπτωση μεταβολής που επήλθε σε ακίνητο εντός του έτους 2012, πρέπει να αναγραφούν η ημερομηνία και ο αριθμός του σχετικού παραστατικού (συμβολαίου, άδειας οικοδομής κ.λπ.) που αποδεικνύει τη μεταβολή.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών, την υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (εντύπου Ε9) έτους 2013 έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που εντός του έτους 2012 είχε μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.
(Διαβάστε εδώ ποιοι πρέπει να διορθώσουν τις παλαιότερες δηλώσεις Ε9)

Πηγή: newmoney.gr