27 Ιουλ 2013

Ειδικό σώμα ελεγκτών εφοριακών κατά της φοροδιαφυγής

Στο πρώτο τρίμηνο 2014 αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των 4.000 φοροελεγκτών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων επάνω στις νέες έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Γάλλοι, Γερμανοί και Ισπανοί εκπαιδευτές έχουν ήδη αναλάβει την...
κατάρτιση περίπου 60 Ελλήνων συναδέλφων τους επάνω στις μεθόδους αυτές και από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν από κοινού την εκπαίδευση των ελεγκτών βεβαίωσης φορολογικών εσόδων.
Οι περιπτώσεις φορολογουμένων που θα επιλέγονται προς έλεγχο είτε θα προκύπτουν αυτοματοποιημένα μέσα από τα ειδικά ηλεκτρονικά «φίλτρα» και τις διασταυρώσεις της ΓΓΠΣ, είτε θα προέρχονται από τις Εφορίες ή και από την αξιοποίηση άλλων πηγών.

Ενδεικτικά το ηλεκτρονικό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων θα «χτυπά συναγερμό» σε περιπτώσεις φορολογουμένων που επί σειρά ετών εμφανίζουν εισοδήματα που δεν δικαιολογούν το ύψος των καταθέσεων ή των τόκων που λαμβάνουν από τις εν λόγω καταθέσεις.

Ακόμη, θα στοχοποιούνται φορολογούμενοι που εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα τους (ατομικά ή και οικογενειακά) ή της επιχείρησης στην οποία συμμετέχουν.

Στις περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών προτεραιότητα ελέγχου θα δίνεται σε όσους δηλώνουν εισοδήματα από άσκηση ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος κοντά στο παλαιό αφορολόγητο των 5.000 ευρώ.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα μπαίνουν στον έλεγχο μόνον όταν το «σύστημα ανάλυσης ρίσκου» της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων εντοπίζει εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που δεν ταυτίζονται με το προφίλ των φορολογουμένων. 

Πηγή:http://www.newsbeast.gr