26 Ιουλ 2013

Ολοκληρώνεται η σύμβαση παραχώρησης των κρατικών λαχείων

Το ΔΣ της εταιρείας «Ελληνικά Λαχεία», στη σημερινή του συνεδρίαση πήρε ομοφώνως όλες τις απαραίτητες αποφάσεις και εγκρίσεις και διευθέτησε όλες τις εκκρεμότητες.
Επίσης, το ΔΣ εξουσιοδότησε τον πρόεδρό του, Κωνσταντίνο Λουρόπουλο, προκειμένου να...

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης των κρατικών λαχείων με το ΤΑΙΠΕΔ. 

Πηγή:http://www.zougla.gr