23 Ιουλ 2013

Ο νέος φορολογικός κώδικας

Στη δημοσιότητα δόθηκε το σχέδιο νόμου για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που περιλαμβάνει 73 άρθρα. Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας καθορίζει τη διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου καθώς και τις...
διοικητικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει τα έσοδα αυτά.

Αιτιολογική έκθεση
Σχέδιο νόμου

Πηγή: ΑΜΠΕ
Πηγή:http://www.enikos.gr