13 Ιουλ 2013

Τίποτα κρυφό από την εφορία - Περιουσιολόγιο, καταθέσεις, δάνεια και κάρτες περνούν από "κόσκινο"

- Με το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο θα έχουν πλήρη εικόνα για την ακίνητη και κινητή περιουσία όλων των φορολογουμένων
- Το μάτι της εφορίας σε τραπεζικούς λογαριασμούς, καταθέσεις και δάνεια
- Online οι αποδείξεις των ταμειακών... μηχανών, θα ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο
- Stop στη χρήση μετρητών - Συναλλαγές μόνο με κάρτες
- Οι ύποπτοι για φοροδιαφυγή θα περνούν από ασφυκτικό έλεγχο. Όσοι αρνούνται θα πληρώνουν πρόστιμο 50.000 ευρώ

Ασφυκτική πίεση ασκεί η τρόικα στο υπουργείο Οικονομικών ώστε μέχρι τα τέλη του 2013 να είναι έτοιμος ο μηχανισμός παρακολούθησης της φορολογικής συμμόρφωσης. Με τον συγκεκριμένο μηχανισμό ουσιαστικά οι φορολογικές αρχές θα έχουν πλήρη εικόνα για την ακίνητη και κινητή περιουσία όλων των φορολογουμένων αλλά και για τα έσοδα, τις δαπάνες και  γενικότερα τις καταναλωτικές συνήθειες.

Ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο

Σύμφωνα με την εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”, καρδιά του νέου μηχανισμού αποτελεί το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο το οποίο θα επιτρέψει στις φορολογικές αρχές μέσα στο 2014 να έχουν πλήρη εικόνα της ακίνητης και κινητής περιουσία ςόλων των φορολογουμένων πολιτών.

Παράλληλα με τις νέες έμμεσες τεχνικές ελέγχου, οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα “περνούν από κόσκινο” τους ύποπτους για φοροδιαφυγή.

Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών

Ανεξάρτητα από το περιουσιολόγιο θα λειτουργεί το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριαμών. Πρόκειται για μία βάση δεδομένων στην οποία θα αποστέλλονται από τις τράπεζες όλα τα στοιχεία λογαριασμών, καταθέσεων, δανείων, ομολόγων, αμοιβαίων κεφαλαίων κλπ. Που διατηρούν φορολογούμενοι που ελέγχοται από τις φορολογικές αρχές είτε για φοροδιαφυγή είτε για άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα με το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών έχει δημιουργηθεί και μία ηλεκτροινική υποδομή στην οποία καταγράφονται οι καταστάσεις με τους τόκους που απέκτησαν οι πελάτες τραπεζών αλλά και τους φόρους που παρακρατήθηκαν από τους τόκους αυτούς. Από τους τόκους το υπουργείο αποκτά εικόνα για το ύψος των καταθέσεων των φορολογουμένων κι έτσι θα μπορεί να ελέγξει κατά πόσο δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δηλώνονται στην εφορία.

Online οι αποδείξεις

Πριν από το τέλος του έτους θα έχει ολοκλητωθεί και η τεχνική προετοιμασία για τη διασύνδεση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με τις ταμειακές μηχανές καταστημάτων κι επειχειρήσεων.

Ειδικά για τον ΦΠΑ θα είναι δυνατή η απευθείας πίστωση του μέρους της τιμής που αντιστοιχεί στον λογαριασμό του Δημοσίου αντί των τριμηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ

Με το νέο σύστημα θα επιτυγχάνεται η καταγραφή όλων των αποδείξεων, τιμολογίων και δελτίων αποστολής σε πραγματικό χρόνο καθώς και η παρακολούθηση των φόρων που παρακρατούνται. Ειδικά για τον ΦΠΑ θα είναι δυνατή η απευθείας πίστωση του μέρους της τιμής που αντιστοιχεί στον λογαριασμό του Δημοσίου αντί των τριμηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ που υποχρεούνται σήμερα να υποβάλλουν οι έμποροι.

Μεταξύ των προθέσεων του υπουργείου Οικονομικών είναι να περιοριστεί η χρήση μετρητών στις συναλλαγές και να καθιερωθεί η χρήση χρεωστικών και πιστωτικ'ων καρτών.

Τέλος, οι φορολογούμενοι που θα κρίνονται ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή θα περνούν από τις ακτίνες Χ του ελεγκτικού μηχανισμού. Οι ελεγχόμενοι θα πρέπει να κοινοποιούν στην εφορία αναλυτικά δικαιολογητικά για τα διαθέσιμα περιουσιακά τους στοιχεία, το επίπεδο διαβίωσής τους, τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει αλλά και τις μεταβολές στην περιουσία τους.

Ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσία θα καλεί εγγράφως τον υπόχρεο να δώσει μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία διευκρινήσεις προσκομίζοντας όλα τα σχετικά διακιολογητικά που θα αποδεικνύουν την ακρίβεια των αναγραφέντων στοιχείων.

Αν οι φορολογούμενοι αρνούνται να δώσουν στις φορολογικές αρχές πληροφορίες για το ποθεν έσχες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα ύψους 50.000 ευρώ. Εξαιρετικά αυστηρές θα είναι οι ποινές για τους φοροφυγάδες .

Πηγή:http://www.newsit.gr