Με νέες αλλαγές ανοίγει ο δρόμος για επιβολή τεκμαρτού μισθώματος σε ακίνητο (ή μέρος αυτού) που παρέχει για παράδειγμα ο γονιός στο παιδί του για την επαγγελματική του εγκατάσταση. Οι διαθέσεις του υπουργείου είχαν διαφανεί εξ αρχής από ....
το αρχικό σχέδιο νόμου που ετοίμασε και έθεσε προς διαβούλευση. Εκεί δεν υπήρχε εξαίρεση για τις περιπτώσεις δωρεάν παραχώρησης ακινήτου σε παιδί.
Με τις διορθώσεις που επέφερε πριν το καταθέσει στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών κ.Γιώργος Μαυραγάνης τροποποίησε την διάταξη, φέρνοντάς την στα ισχύοντα ως σήμερα δεδομένα. Συγκεκριμένα η διάταξη έλεγε ότι «το εισόδημα από ιδιοκατοίκηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ’εξαίρεση το τεκμαρτό εισόδημα που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τμ προς ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από το φόρο».
Πηγή: trelokouneli.gr