28 Ιουλ 2013

Αντιδρούν οι δικηγόροι στον νέο κώδικα

Τις έντονες αντιδράσεις του δικηγορικού κόσμου αναμένεται να συναντήσουν βασικές διατάξεις του νέου Κώδικα Δικηγόρων που καταρτίζει εδώ και καιρό το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μετά το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου.
Οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας...
- και κυρίως αυτοί των μεγάλων πόλεων- διαφωνούν σε τρία σημεία του νέου Κώδικα που αφορούν στον καθορισμό των αμοιβών τους, τον τρόπο διανομής των κρατήσεων από το γραμμάτιο προείσπραξης και τη μη ύπαρξη κατώτερης αμοιβής στους έμμισθους δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα (απασχολούμενους με παγία αντιμισθία).
Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα, η δικηγορική αμοιβή καθορίζεται με γραπτή συμφωνία δικηγόρου και πελάτη, για το σύνολο της υπόθεσης ή ανά στάδιο νομικών ενεργειών. Αν δεν υπάρξει γραπτή συμφωνία, τότε η αμοιβή καθορίζεται ανάλογα με την αξία της κάθε υπόθεσης, σε συνδυασμό με τις νόμιμες αμοιβές που ισχύουν σήμερα, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με το πρώτο μνημόνιο (Ν. 3919/2011).

Οι δικηγόροι εκφράζουν φόβους ότι η αμοιβή τους δεν θα καθορίζεται από καμία διάταξη του νέου Κώδικα και γι’ αυτό ζητούν να διατηρηθούν οι σχετικές διατάξεις που αφορούν στις αμοιβές τους.

Επίσης, αντιδρούν στη διανομή του ποσού των κρατήσεων από τα γραμμάτια προείσπραξης, θεωρώντας ότι το επόμενο στάδιο θα είναι η παντελής κατάργησή τους. Το τρίτο σημείο τριβής των δικηγορικών συλλόγων είναι η μη ύπαρξη κατώτερης αμοιβής στους έμμισθους δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα και στο μικρό ύψος αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσής τους. Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνουν, ενώ καθορίζεται η ελάχιστη αμοιβή του ανειδίκευτου εργάτη, δεν καθορίζεται η κατώτερη αμοιβή του έμμισθου δικηγόρου του ιδιωτικού τομέα.

Πηγή:http://www.zougla.gr