25 Ιουλ 2013

Συνεχίζουν να «ματώνουν» τα νοικοκυριά -Χάθηκαν 1,9 δισ. ευρώ σε δύο χρόνια

Περαιτέρω απώλειες 1,9 δισ. ευρώ είχαν σε έναν χρόνο (α΄ τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012) στο διαθέσιμο εισόδημά τους τα νοικοκυριά της χώρας.
Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μείωση κατά 11,1% των αποδοχών των εργαζομένων και στη μείωση...
κατά 11,7% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά.
Τα συγκεκριμένα στοιχεία προκύπτουν από τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Σύμφωνα με αυτά, το α΄ τρίμηνο εφέτος, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά μειώθηκε κατά 6,2%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, από 30,9 δισ. ευρώ σε 29 δισ. ευρώ.
Είναι εν προκειμένω χαρακτηριστικό (με βάση τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης, που επίσης δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ), ότι οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας μειώθηκαν κατά 2,09 δισ. ευρώ (από 5,648 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2012 σε 5,439 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2013) και αποτελούσαν εφέτος το 22,6% των συνολικών δαπανών, από 24,5% το α΄ τρίμηνο 2012. Ενώ, οι κοινωνικές παροχές υπέστησαν νέα μείωση κατά 1,56 δισ. ευρώ (από 10,75 δισ. ευρώ σε 9,19 δισ. ευρώ), αποτελώντας το 38,3% των συνολικών δαπανών εφέτος, από 46,7% το α΄ τρίμηνο πέρυσι. Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο κατά περίπου 994 εκατ. ευρώ (από 23,028 δισ. ευρώ σε 24,022 δισ. ευρώ) και ειδικά, οι πρωτογενείς δαπάνες αυξήθηκαν κατά περίπου 2,55 δισ. ευρώ (από 19,605 δισ. ευρώ σε 22,158 δισ. ευρώ).
Ως αποτέλεσμα του νέου περιορισμού του διαθέσιμου εισοδήματος, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 3,2 δισ. ευρώ ή κατά 8,9% (από 35,6 δισ. ευρώ σε 32,4 δισ. ευρώ). Ενώ και το ποσοστό αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -11,7% κατά το α΄ τρίμηνο 2013, σε σύγκριση με -15% το α΄ τρίμηνο του 2012.
Παράλληλα, χαρακτηριστικό στοιχείο για την ύφεση που πλήττει την ελληνική οικονομία, είναι το γεγονός ότι το α΄ τρίμηνο εφέτος, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών μειώθηκαν κατά 3,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 3,17 δισ. ευρώ σε 3,06 δισ. ευρώ. Ενώ το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 21,1%, σε σύγκριση με 20,3% το α΄ τρίμηνο του 2012.
Από τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, προκύπτουν, επίσης, τα εξής:
- Το α΄ τρίμηνο του 2013, οι καθαρές δανειακές ανάγκες του συνόλου της οικονομίας έναντι της αλλοδαπής ήταν 4,8 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2012 (που οι δανειακές ανάγκες ανέρχονταν σε 5,7 δισ. ευρώ), υπήρξε μείωση του καθαρού δανεισμού, λόγω της μείωσης του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισαγωγών.
- Μείωση 0,3% παρουσίασαν τα καθαρά εισοδήματα και οι (τρέχουσες και κεφαλαιακές) μεταβιβάσεις που λαμβάνονται από την αλλοδαπή.
- Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχονταν σε 7,4 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2013, από 3,9 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2012.
- Η αύξηση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης οφείλεται, κυρίως, σε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις της Γενικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο του προγράμματος των κρατικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένες τράπεζες.